تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

هنر / فرهنگ

هنر در اتریش، بنا بر شرایط اجتماعی و سیاسی مناسب، اجاره خانه‌های متناسب و امکانات تامین سرمایه گسترده، رونق گرفته است. انواع هنرها شامل هنرهای زیبا، گرافیک، معماری، موسیقی، ادبیات و هنرهای نمایشی است. نشان موفقیت؟ 196 موزه عمومی، 60 تئاتر، سه مرکز اُپِرا و 70 جشنواره. هنر و فرهنگ اتریش

      چاپ
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA