Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Prehľad

Know-how vo výrobe lodných pohonov s tradíciou po dobu 190 rokov, inovatívny výkyvný chránič pre jachty, účinné čerpacie systémy? Rakúsko boduje v námornom priemysle a to aj bez priameho prístupu k moru.

Odvetvie námorný priemysel zahŕňa produkty a služby v oblastiach, akými sú lodná doprava, lodenice, stavba lodí a člnov, prístavy, infraštruktúra, logistika, turizmus a dodávateľský priemysel. 

Morská plavba je v rámci námorného priemyslu najväčším sektorom. Zahŕňa použitie lodí, a to najmä na prepravu osôb a tovaru. Dodatočne námorný priemysel uzatvára aj riečna a vnútrozemská plavba.

Dodávatelia a poskytovatelia služieb v rámci námorného priemyslu sa koncentrujú na vývoj a výrobu inovatívnych systémových riešení. Tieto sa nevzťahujú iba na lode, ale aj na zariadenia a systémy pre prístavné hospodárstvo a logistiku, námornú environmentálnu a bezpečnostnú techniku, ako aj na pobrežnú techniku a ostatné oblasti morskej techniky.

Riešenia na mieru

Rakúske spoločnosti v rámci námorného priemyslu dodávajú produkty výnimočnej kvality a s medzinárodným uznaním. Obzvlášť dôležitý je dopyt po dodávkach motorov a pohonných systémov, záujem je aj o rakúsku bezpečnostnú techniku, protipožiarnu ochranu, vnútorné vybavenie, pruženie, či pumpovacie a riadiace systémy. 

Zvláštnosťou rakúskych spoločností sú riešenia na mieru, ktoré sú vyvíjané a realizované v súlade s požiadavkami zákazníka. Toto odvetvie bolo formované dlhou tradíciou, stanovovaním trvalo udržateľných cieľov a vysokou mierou inovačnej schopnosti.

Budúcnosť

Príležitosti pre výrobné a dodávateľské prevádzky sa v súčasnosti týkajú najmä oblasti morskej plavby - predovšetkým s prístavného hospodárstva, lodných spoločností a poradenstva v oblasti logistiky. Európske prístavy čoraz viac upevňujú svoje postavenie ako logistické uzly, kompletní dodávatelia logistických služieb a prepravcovia v rámci intermodálnej prepravy. Aj Dunajský región, ako lodný koridor k Čiernemu moru, vykazuje v rámci prekládky tovaru a turizmu pozitívny rastový trend.

Trendy

Aktuálne trendy v stavbe lodí sa uberajú smerom rozšírovania prepravných kapacít (kontajnery) na jednu loď. Výzvami sú v tejto súvislosti najmä otázky spojené s ekologickou únosnosťou a použitím alternatívnych pohonných systémov a palív.

tlač