تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

صنایع دریائی

علیرغم اینکه کشور اتریش به آب‌های آزاد دسترسی ندارد اما در زمینه صنعت دریایی شهرت بسیاری دارد. صنایع دریایی اتریش شامل کشتی‌سازی و تعمیرات کشتی، ساخت قایق‌های تفریحی و کشتی‌های گردشگری، موتورها، کارخانه کشتی‌سازی، سیستم‌های ایمنی و محیط زیستی دریایی، و سیستم‌های مدیریت بنادر و لجستیک است که گستره وسیعی از کاربری‌های دریایی و آب‌های داخلی را پوشش می دهد. صنایع دریایی اتریش

      چاپ