Настройки за бисквитки

Оттук можете да преглеждате и променяте настройките си за бисквитки за различни инструменти, които се използват на www.advantageaustria.org и свързаните поддомейни.


Запазване на настройките
Advantage Austria Показване навигация

Преглед

В сектора на медицинската техника в Австрия работят около 400 компании. Те генерират годишен оборот от повече от седем милиарда евро и са важна част от австрийската икономика, която е ориентирана към международните пазари. Освен глобално успешните традиционни компании има и забележителни стартиращи фирми, напр. в областта на ИТ в здравеопазването.

Медицинската техника и свързаните с нея технологии винаги са били важна част от австрийската индустрия за биологичните науки (науки за живота). Сферите на дейност в бранша са много разнообразни: от тестове за кръвна захар до инвалидни колички, от скенери за компютърна томография до спринцовки. Австрийските компании са представени на международния пазар с медицинска техника, фармацевтични продукти, материали, инженеринг и услуги. 

В индустрия, която се характеризира със специализация и иновации, клиенти от цял свят се възползват от ноу-хау и изследователските структури на своите австрийски партньори. Австрия се използва все повече и за здравни услуги, било то за операции, рехабилитация или превантивна медицина и уелнес.

Специално познание

Електромеханичната медицинска техника играе специална роля в бранша. Към доставчиците в отрасъла се числят и фирми, които се концентрират върху измервателни устройства за електрокардиография (ЕКГ) или електроенцефалография (ЕЕГ). Много фирми за медицинска техника са се специализирали в разработката и доставката на медицински, телемедицински софтуер и софтуер за електронно здравеопазване. Продуктите на компаниите включват софтуерни решения, които позволяват на болничния персонал да локализира и наблюдава пациентите в реално време, като системи за спешна помощ, респ. за защита на дезориентирани пациенти.

Австрийските учени и индустрии са начело специално в съвременните разработки на ултразвукова томография (УЗТ) и магнитно резонансна томография (МРТ). Те разработват ИТ защитени клинични решения за работни потоци и решения за диагностично изобразяване, както и системи, които регистрират и обработват изображения в болници и здравни заведения.

Компетентност в медицинските решения

Един от водещите доставчици на медицинска техника и услуги в Австрия обединява в дейността си своя опит в системите за диагностика и изображения и изследването и разработването на лекарства. 

В Австрия се намира водеща компания в технологиите в областта на имплантируемите решения при загуба на слуха. В продължение на 30 години компанията се фокусира върху изследователска дейност и е начело в разширяването на технологичните и научните основи в областта на слуховите имплантанти. 

Лидерът на световния пазар за микроструктурирани полимерни чипове има сертифицирано производствено предприятие в Австрия и покрива цялата верига на стойността, от развойната дейност през производството и гаранцията за качество до логистиката. При това се изпълняват всички регулаторни изисквания на целевите пазари. 

Австрийска високотехнологична компания е сред водещите участници на световния пазар в областта на техниката за сигурност и комуникация за болници и домове. Тя разработва, произвежда и продава системи за връзка “пациент - медицинска сестра”, които улесняват ежедневната работа на персонала в болници и домове за възрастни хора и дават на пациентите сигурност, че могат да поискат помощ по всяко време. Международната мрежа се осигурява чрез дъщерни фирми в Полша, Швеция и Унгария, както и от представителства в Чехия, Словакия и Русия. 

Новаторска, традиционна фирма от Австрия разработва индивидуални транспортни решения за кръвни проби, лекарства и много други, като по този начин спомага за осигуряването на оптимална грижа за пациентите. Намаляването на рутинната ръчна работа, непрекъснатата проследимост на доставките и предотвратяването на възможни грешки облекчават работата на сестрите, лабораториите и болничните аптеки. Директните връзки с роботите в болничната аптека и поточните линии в лабораториите осигуряват повече време, безопасност и качество на грижите на пациентите.

Повече от 145 години австрийска фирма разработва, произвежда и оптимизира линейки. Всяка година се произвеждат и доставят повече от 1000 автомобила. Тази фирма има филиали в Германия, Словакия и Румъния. Тя разполага също с международна мрежа от дистрибутори.

Бъдеще

Съвременното здравеопазване има пресечни точки в много области и наред с дейностите за здравето на пациентите обхваща множество други икономически сфери на дейност. С оглед на демографските промени стоката “здраве” има все по-голямо значение, а пазарите и отраслите се променят фундаментално. Търсят се иновативни медицински продукти, които осигуряват оптимална грижа за пациентите у дома и повишават качеството на живот на потърпевшите. 

Дигитализацията е важен двигател на технологичните иновации в сферата на мрежовите и мобилни здравни грижи. Connected Healthcare предоставя нови стимули и решения, които ще променят коренно бъдещата система за снабдяване с медицинско оборудване. Здравето може да бъде най-голямата движеща сила за иновации и технологии.
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA