تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

موسیقی / فیلم / سرگرمی

اتریش در زمینه موسیقی سابقه تاریخی غنی دارد و امروزه در بخش تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری بیشتری انجام می‌دهد. نمایشگاه‌های دنج کوچکتر از قبیل WOMEX یا Jazzmesse محبوب هستند. در صنعت فیلم داخلی، عمدتاً نهادهای کوچک و متوسط فعالیت دارند. به عنوان یک کشور سینمایی، اتریش مورد توجه فیلم‌سازان است. موسیقی، فیلم و سرگرمی اتریش

      چاپ