Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Špičkové výkony v práškovej metalurgii

Vedeli ste, že rakúska skupina Plansee-Gruppe dodáva výrobky z high-tech materiálov akými sú molybdén a volfrám zákazníkom do 50 krajín sveta? Sú to výrobky, ktoré odolávajú najvyššiemu chemickému, mechanickému alebo tepelnému zaťaženiu.

Spoločnosť kladie veľký dôraz na výskum a nepretržitý vývoj materiálov. Len prednedávnom boli dvaja zamestnanci Plansee Hochleistungswerkstoffe - jednej z celkom štyroch oblastí činnosti skupiny Plansee-Gruppe - ocenení za svoju výskumnú prácu na tému volfrám legovaný draslíkom. Výsledky ich výskumu ukázali, že už najmenšie množstvá draslíka majú pozitívny účinok na tvarovú a teplotnú stálosť volfrámu. Pri optimálnom dávkovaní môže tento high-tech materiál odolávať teplote až 3.100 °C: používa sa napríklad v moderných xenónových lampách s krátkym oblúkom v digitálnych kinových projektoroch.

Vysoký, viac ako 30% podiel nových výrobkov na obrate svedčí o tom, že skupina Plansee-Gruppe splnila požiadavky na „špičkové výkony v práškovej metalurgii“ na viac ako100%. O tom, ktorými zvláštnymi materiálovými vlastnosťami výrobky disponujú, rozhodujú zákazníci z odvetví budúcnosti ako sú napr. automobilový, energetický, elektronický priemysel, priemysel na výrobu polovodičov alebo lekárska technika.
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA