Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti i promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spasi postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Norme

Normen Deckblatt © Austrian Standards Institute

© Austrian Standards Institute

Robe iz Austrije tražene su u cijelom svijetu. Tome, pored visokog nivoa kvaliteta kao i visokih očekivanja klijenata, pridonose norme i standardi. Šta bi o normama kod uvoza iz Austrije trebalo znati, saznat ćete ovdje.

sadržaj:

Norme su ...

Norme su – jednostavno rečeno – „Pravila tehnike“, koje utvrđuju opšte priznate standarde za proizvode i usluge.

One utvrđuju naprimjer:

 • zahtjeve koje proizvodi moraju ispunjavati
 • postupke i metode
  npr. po pitanju stručne provedbe radova ili dodjeljivanje naloga
 • metode testiranja i mjerenja
  kako bi se dokazalo pridržavanje zahtjeva po pitanju graničnih vrijednosti
 • pojmove
  kako bi se pomoću jedinstvene terminologije olakšalo sporazumijevanje između poslovnih partnera, kupaca, institucija za testiranje i službama.

Normen

 • olakšavaju usporedivost proizvoda i usluga
 • vode brigu o racionalnim tokovima planiranja i proizvodnji
 • rasterećuju od rutinskog rada
 • uklanjaju trgovačke zapreke – na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini
 • i samim tim olakšavaju pristup tržištu.

Norme za austrijske proizvode

Norme u Austriji nose oznaku ÖNORM. Izdaje ih austrijski institut za norme. Austrijski institut za norme – zakonski okvir predstavlja Zakon o normi iz 1971. - organizuje i koordinira razvoj normi preko nadležnih i zainteresiranih krugova iz privrede, uprave, nauke i zaštite potrošača koje šalju svoje predstavnike u komitete austrijskog instituta za norme.

Evropske norme

Najveći dio danas vrijedećih normi u Austriji - više od 20.000 – ima evropsko porijeklo. Evropske norme (u Austriji «ÖNORMEN EN») identične su u svim zemljama EU i EFTE, na osnovu čega su eliminirane mnoge trgovinske prepreke unutar evropskog privrednog prostora EWR. Izrađuju ih delegati nacionalnih komiteta, zajednički te na osnovu konsenzusa.

Organizacije na evropskom nivou su:
Evropski komitet za norme (CEN)
Evropski komitet za norme u oblasti elektrotehnike (CENELEC)
Evropski institut za norme za telekomunikacije (ETSI)

Evropske norme u mnogim slučajevima su baza, kako bi se temeljni zahtjevi evropskog zakonodavstva (EU naputci) ispunjavali u praksi. Stvaraju predusloe kako bi se proizvodi smjeli stavljati u promet na evropskom tržištu.

Popis odredbi i odgovarajuće norme, možete pronaći na "New Approach" .

Međunarodne norme

Pored evropskih normi postoje norme koje se diljem svijeta priznaju: tzv. međunarodne norme (ISO). Međunarodno preuzete norme u Austriji označavaju se kao "ÖNORM ISO". Mnoge međunarodne norme su istovremeno i evropske a samim time i nacionalne norme (u Austriji: "ÖNORM EN ISO").

Organizacije na međunarodnom nivou su::
- Međunarodna organizacija za norme (ISO)
- Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC)
- Međunarodna Unija za telekomunikacije (ITU)

Nacionalne norme

Udio europskih (i međunarodnih) normi u austrijskom sastavu normi iznosi skoro 80%. Postoje i nacionalne norme. Nacionalne ÖNORMEN izrađivane su i izrađuju se prije svega u onim granama u kojim do sada nije bilo potrebe za nadnacionalnim normama.

Norme pomažu

Uvoziti u EU zemlje
Slobodno tržište roba ubraja se u temeljne slobode unutrašnjeg evropskog tržišta. To znači: robe koja se na austrijskom tržištu smiju pustiti u slobodni promet – jer ispunjavanju temeljne zahtjeve odgovarajuće odredbe Evropske unije i odgovarajuće norme – dopuštena je i na drugim tržištima Europske unije.

Ukoliko za taj proizvod ne postoji evropska norma ili ukoliko se u zemlji odrednici traži pridržavanje nacionalne norme, molimo Vas obratite se na Odjelu Sales & Service austrijskog Instituta za norme .

Uvoz u zemlje van EUNacionalne (austrijske) i evropske norme određuju visoki nivo po pitanju sigurnosti i kvalitete austrijskih proizvoda. Međutim, i pored toga može biti potrebno prilagoditi proizvod pravnim i normativnim odredbama zemlje odrednice, a kako bi se proizvod smio pustiti u promet tj. naći legalno na tržištu.

Ukoliko su Vam potrebne informacije po pitanju važećih normi i pravnih propisa zemlje uvoznice, molimo Vas da se obratite na Odjel Sales & Service austrijskog Instituta za norme .
ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

Pristup normama

Informaciju o tome, kojim normama odgovara proizvod koji želite uvesti iz Austrije načelno Vam može dati proizvođač. Ukoliko se želite opširnije informisati o tim normama, možete se obratiti i saradnicima austrijskog instituta za norme, odjel Sales & Service.

Preko ON Sales & Service možete uz naknadu dobiti sve potrebne norme. Prema želji, saradnici mogu za Vas istražiti norme koje vrijede u zemlji odrednici i mogu za Vas nabaviti originalne dokumente.

Gdje možete dobiti norme

Norme možete non stop besplatno online pretražiti u Webshopu austrijskog instituta za norme: www.on-norm.at/shop

Unesite u polje za pretraživanje traženi pojam, broj dokumenta, naziv ili dio naziva dokumenta.

Oko 200.000 dokumenata stoji Vam na raspolaganju. Uz naknadu možete dobiti cijeli tekst. Između ostalog i:

- sve ÖNORME i ON-pravila (ONR),
- sve evropske norme na njemačkom i engleskom jeziku(EN),
- sve međunarodne norme (ISO, IEC) kao i
- niz inostranih normi (npr. DIN – također na njemačkom i engleskom jeziku)
Više o tome na: www.on-norm.at/publish/export_recherche.html

ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

Sukladnost norme - Certificiranje

Norme definišu zahtjeve koji se očekuju od proizvoda i usluge po pitanju kvalitete, uređenja, tokove i procese, te određuju metode testiranja. Kako bi proizvođač ili ponuđač vjerodostojno dokazao kako njegov proizvod/usluga udovoljava svim zahtjevima određene norme, postoji mogućnost certificiranja.

Austrijski institut za norme nudi mogućnost certificiranja sukladnosti normi nekog proizvoda, npr. sistem „ÖNORM ...provjereno“. Daljnje oznake o sukladnosti austrijskog instituta za norme su: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER.
Detalje možete pronaći na: www.on-norm.at/publish/zert_systeme_alle.html

Nadalje je austrijski institut za norme imenovan kao kompetentna ustanova koja je ovlaštena izdavati EU-certifikate o sukladnosti kao i certifikate koje ispostavlja vlastita kontrola proizvoda kao uslov za CE-oznake građevinskih proizvoda. Ukoliko ste zainteresovani, obratite se na:
ON CERT
Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-524
 
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA