Setări privind modulele cookie

În această secțiune puteți vizualiza respectiv modifica, setările privind modulele cookie pentru diferite instrumente utilizate pe site-ul www.advantageaustria.org și subdomeniile asociate.


Salvare setări
Advantage Austria Indicare navigare

Norme

Coperta unei norme © Austrian Standards Institute

© Austrian Standards Institute

Mărfurile din Austria sunt solicitate în întreaga lume. Nivelul calitativ superior şi aşteptările mari ale clienţilor contribuie la această stare de fapt ca şi normele şi standardele. Ceea ce trebuie să ştiţi despre norme la importul din Austria veţi afla aici.

Conţinut structurat:

Normele sunt ...

Normele sunt – exprimat simplu – „reguli ale tehnicii“, care stabilesc standarde unanim recunoscute pentru produse şi servicii.

Ele reglementează printre altele

 • cerinţele legate de produse
  pentru a se asigura utilizabilitatea, compatibilitatea, siguranţa, protecţia sănătăţii şi a mediului
 • procedeele şi procesele
  de ex. legate de desfăşurarea specializată a lucrărilor sau de ofertele de achiziţii
 • metodele de testare şi procedeele de măsurare
  pentru a se putea demonstra respectarea valorilor limită sau a cerinţelor în cauză
 • terminologia
  pentru ca prin utilizarea unui limbaj unitar sa se simplifice comunicarea dintre partenerii de afaceri, clienţi, unităţi de testare şi autorităţi

Normele

 • facilitează astfel modul de comparare a produselor şi serviciilor
 • asigură procese de planificare şi producţie raţionale
 • permit degrevarea de munca de rutină
 • înlătură obstacolele comerciale – în plan naţional, european şi internaţional şi uşurează astfel intrarea pe piaţă.

Norme pentru produsele austriece

Normele poartă în Austria denumirea de ÖNORM. Ele sunt elaborate de Österreichisches Normungsinstitut (ON). ON organizează şi coordonează – cadrul legislativ este format din legea normării 1971 – elaborarea de norme cu ajutorul cercurilor interesate din economie, administraţie, cercetare şi din sfera protecţiei consumatorului, unităţi care îşi desemnează reprezentanţi în comitetele ON.

Normele europene

Cea mai mare parte din normele valabile astăzi în Austria – peste 20.000 – au origine europeană. Normele europene (în Austria desemnate "ÖNORMEN EN") sunt identice în toate statele UE şi EFTA şi prin aceasta sunt înlăturate obstacolele comerciale din cadrul spaţiului economic european. Ele sunt elaborate de către delegaţii din comitetele naţionale în consens.

Organizaţiile pe plan european sunt:

 • Comitetul european pentru normare (CEN)
 • Comitetul european pentru normare în domeniul electrotehnicii (CENELEC)
 • Institutul european pentru normare în domeniul telecomunicaţiilor (ETSI)

Normele europene reprezintă în multe cazuri baza transpunerii în practică a cerinţelor de bază din legislaţia europeană (directivele UE). Ele creează premisa pentru introducerea produselor pe piaţa europeană.

O listă cu directive inclusiv cu normele aferente găsiţi în paginile "New Approach" (en) .

Norme internaţionale

Pe lângă normele europene există norme, care sunt recunoscute pe plan mondial: aşa numitele norme internaţionale (ISO). Normele internaţionale preluate în Austria sunt desemnate ca "ÖNORM ISO". Multe norme internaţionale sunt în acelaşi timp europene şi totodată naţionale (desemnate în Austria: "ÖNORM EN ISO").

Organizaţiile pe plan internaţional sunt:

 • Organizaţia internaţională pentru normare (ISO)
 • Comisia internaţională în electrotehnică (IEC)
 • Uniunea internaţională pentru telecomunicaţii(ITU)


Norme naţionale

Cota normelor europene (şi internaţionale) din ansamblul normelor austriece este de aproape 80%. Există însă şi o serie de norme strict naţionale. Normele naţionale ÖNORMEN sunt elaborate în special în acele domenii în care până în prezent nu a existat necesitatea unor norme supra naţionale.

Normele ajută

Importul în ţările UE

Circulaţia liberă a mărfurilor face parte din libertăţile de bază ale pieţei comune europene. Aceasta înseamnă că mărfurile care sunt deja acceptate pe piaţa austriacă, pentru că respectă cerinţele de bază ale directivelor UE respective precum şi ale normelor de rigoare, sunt acceptate şi în celelalte state UE.

Dacă pentru aceste mărfuri nu există norme europene sau dacă în ţara de destinaţie este necesară respectarea normelor naţionale vă rugăm să vă adresaţi compartimentului Sales & Service al Institutului austriac de normare .

Importul în ţări din afara UE

Normele naţionale (austriece) şi cele europene stabilesc un nivel înalt al siguranţei şi al calităţii pentru mărfurile austriece. Totuşi uneori poate fi necesar ca produsele să fie adaptate la cerinţele legislative şi normative ale ţării de destinaţie pentru a putea fi puse pe piaţă.

Dacă aveţi nevoie de informaţii despre normele şi reglementările legislative ale ţării de import vă rugăm să vă adresaţi la compartimentul Sales & Service al Institutului austriac de normare :

ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

Accesul la norme

Informaţii despre normele corespunzătoare unui anumit produs pe care doriţi să îl importaţi din Austria vă sunt de obicei furnizate de către producător. Dacă doriţi să vă informaţi mai exact despre aceste norme, vă puteţi adresa angajaţilor Institutului austriac de normare din compartimentul Sales & Service.

Prin intermediul ON Sales & Service primiţi contra cost normele dorite. La cerere angajaţii compartimentului efectuează şi analize de norme valabile în ţara ţintă şi vă pot pune la dispoziţie documente originale.

De unde puteţi să obţineţi norme

Puteţi să accesaţi gratis şi non-stop norme în Webshop al Institutului austriac de normare: www.on-norm.at/shop Introduceţi în câmpul căutare termenul dorit, numărul documentului, titlul documentului sau o parte din acesta.

Vă stau la dispoziţie circa 200.000 de documente care pot fi obţinute ca text complet contra cost. Aici găsiţi:

 • normele austriece ÖNORMEN şi regulile ON(ONR)
 • toate normele europene în germană şi engleză(EN)
 • toate normele internaţionale (ISO, IEC) cât şi o serie de norme străine(cum ar fi DIN – în germană şi engleză)


Mai multe informaţii puteţi obţine la www.on-norm.at/publish/export_recherche.html sau puteţi să vă adresaţi la:

ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

Conformitatea cu norma - certificarea

Normele definesc cerinţele legate de calitatea produselor şi serviciilor, reglementează fluxuri şi procese şi stabilesc metode de verificări. pentru ca un producător sau furnizor să poată să demonstreze credibil că produsul sau serviciul său respectă toate cerinţele unei norme, există posibilitatea certificării.

Institutul austriac de normare oferă posibilitatea certificării conformităţii pentru produse cum ar fi prin sistemul „ÖNORM ... verificat (geprüft)“. Alte mărci ale conformităţii ON sunt: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER. Detalii găsiţi la www.on-norm.at/publish/zert_systeme_alle.html .

În plus ON este cunoscut ca unitate competentă cu responsabilitate în eliberarea de certificate de conformitate UE cât şi de certificate privind controlul producţiei unei întreprinderi. Acestea se eliberează în vederea obţinerii marcajului CE pentru produsele din domeniul construcţiilor. În caz de interes vă rugăm să vă adresaţi la:
ON CERT
Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-524
 
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html
Imprimare
©©ADVANTAGE AUSTRIA