Nastavitve piškotkov

Tukaj lahko vidite oz. spremenite nastavitve piškotkov različnih orodij, ki so v uporabi na www.advantageaustria.org in njihovih poddomenah.


Shrani spremembe
Advantage Austria Prikaži navigacijo

Norme

Naslovnica standarda © Austrian Standards International

© Austrian Standards International

Po blagu iz Avstrije se povprašuje po celem svetu. K temu je pripomogla tako visoko stopnja kakovosti in visoka pričakovanja strank kot tudi norme in standardi. Tukaj boste izvedeli, kaj je potrebno vedeti o normah pri uvozu v Avstrijo.

Vsebina:

Norme so...

Norme so – če poenostavimo – „pravila tehnike “, ki postavljajo splošno priznane standarde za proizvode in storitve.

Ti recimo urejajo

 • normative za proizvode,
  um ki zagotavljajo uporabnost, kompatibilnost, varnost, varovanje zdravja in okolja
 • postopke in poteke,
  npr. o strokovnem izvajanju dela ali dodelitvi naročil
 • načine preizkušanja in postopke meritev
  za upoštevanje mejnih vrednosti ali za možnost ugotavljanja zahtev
 • pojme,
  da se s pomočjo enotne terminologije olajša razumevanje med poslovnimi partnerji, strankami, preizkusnimi mesti in upravnimi organi

Norme

 • olajšajo primerljivost proizvodov in storitev,
 • skrbijo za racionalen potek načrtovanja in proizvodnje,
 • razbremenijo od rutinskih del
 • odstranijo komercialne ovire – na nacionalni, evropski in mednarodni ravni
 • in s tem olajšajo dostop do trga.

Norme za avstrijske proizvode

Norme v Avstriji nosijo oznako ÖNORM. Izdaja jih Avstrijski inštitut za standardizacijo. Inštitut organizira in koordinira – zakonski okvir je Zakon o normah iz leta 1971 – razvoj norm s pomočjo zadevnih in zainteresiranih krogov iz gospodarstva, uprave, znanosti in varstva potrošnikov, ki imajo svoje predstavnike v odborih Inštituta za standardizacijo.

Evropske norme

Velik del danes v Avstriji veljavnih norm – več kot 20.000 – je evropskega izvora. Evropske norme (v Avstriji "ÖNORMEN EN") so v vseh državah EU in EFTA enake in odpravljajo komercialne ovire znotraj Evropskega gospodarskega prostora EGP. Skupaj in soglasno jih pripravljajo delegati iz nacionalnih odborov.

Organizacije na evropski ravni so:

 • Evropski odbor za standardizacijo (CEN)
 • Evropski odbor za standardizacijo na področju elektrotehnike (CENELEC)
 • Evropski standardizacijski inštitut za telekomunikacije (ETSI)

Evropske norme so v številnih primerih osnova za to, da se lahko zahteve evropske zakonodaje (smernic EU) uresničijo v praksi. Vzpostavljajo pogoje za to, da se blago sme dati na Evropski trg.

Seznam smernic vključno z ustreznimi normami najdete na strani "New Approach" (en) .

Mednarodne norme

Poleg evropskih norm obstajajo norme, ki so priznane po celem svetu: takoimenovane Mednarodne norme (ISO). Prevzete Mednarodne norme so v Avstriji označene kot "ÖNORM ISO". Številne mednarodne norme so hkrati evropske in s tem tudi narodne norme (v Avstriji: "ÖNORM EN ISO").

Organizacije na mendarodni ravni so:

 • Mendarodna organizacija za standardiziranje (ISO)
 • Mednarodna elektrotehniška komisija (IEC)
 • Mednarodna unija za telekomunikacije (ITU)


Nacionalne norme

Delež Evropskih (in Mednarodnih) norm v avstrijski standardizaciji znaša skoraj 80 %. Obstaja pa tudi cela vrsta nacionalnih norm. Nacionalne ÖNORMEN so bile in se razvijajo predvsem za tista področja, na katerih do sedaj še ni bilo potrebe po čeznacionalnih normah.

Norme pomagajo

Uvažanje v države EU

Prost pretok blaga šteje med osnovne svoboščine Evropskega skupnega trga. To pomeni: blago, ki se v Avstriji že sme dati na trg – ker izpolnjuje temeljne zahteve zadevnih smernic EU in s tem tudi ustrezne standarde – je dovoljeno tudi v drugih državah EU.

V kolikor za te izdelke ne bi obstajale nikakršne Evropske norme ali bi v ciljni državi bilo potrebno upoštevanje nacionalnih norm, se obrnite na Oddelek za prodajo in storitve Avstrijskega standardizacijskega inštituta .

Uvažanje v države izven EU

Nacionalne (avstrijske) in Evropske norme določajo visoko stopnjo varnosti in kakovosti za avstrijske izdelke. Kljub temu se zna zgoditi, da je potrebno proizvode prilagoditi pravnim in normativnim določilom ciljne države, da se jih sme uvesti na trg.

Če potrebujete informacije o normah in pravnih predpisih, ki veljajo v državi uvoznici, se obrnite na Oddelek za prodajo in storitve Avstrijskega standardizacijskega inštituta :

ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

Dostop do norm

Informacije o tem, katerim normam ustreza določen proizvod, ki ga želite uvoziti v Avstrijo, vam praviloma poda proizvajalec. Če se želite natančneje poučiti o teh normah, se lahko obrnete na sodelavca Avstrijskega standardizacijskega inštituta na Oddelku za prodajo & storitve.

Preko tega Oddelka za prodajo & in storitve prejmete – proti plačilu – vse potrebne norme. Na željo sodelavci tudi preverijo norme, ki veljajo v ciljni državi, in priskrbijo originalne dokumente.

Kje dobite norme

Norme lahko 24 ur na dan brezplačno pregledujete v spletni trgovini Avstrijskega standardizacijskega inštituta: www.on-norm.at/shop V iskalno polje vnesete iskalni pojem, številko dokumenta, naslov dokumenta ali del naslova.

Na voljo je okoli 200.000 dokumentov, celotno besedilo pa lahko pridobite proti plačilu. To vključuje

 • vse ÖNORMEN in pravila Avst. stand. inštituta (ONR)
 • vse Evropske norme v nemščini in angleščini (EN)
 • vse Mednarodne norme (ISO, IEC) ter
 • vrsto tujih norm (npr. DIN – prav tako v nemščini in angleščini)


Več informacij najdete na www.on-norm.at/publish/export_recherche.html ali pa se obrnite na:

ON
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-805
 
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html

Skladnost norm - certificiranje

Norme določajo kakovostne zahteve za proizvode in storitve, urejajo poteke in postopke ter določajo metode preverjanja in preizkušanja. Z namenom, da proizvajalec ali ponudnik lahko prepričljivo dokaže, da njegov proizvod/njegove storitve izpolnjujejo vse zahteve norme, obstaja možnost certificiranja.

Avstrijski standardizacijski inštitut nudi možnost certificiranja skladnosti proizvoda z normami, npr. »sistem preverjen z „ÖNORM ... “. Nadaljnje oznake skladnosti Avstr. stand. inšt. so: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER. Natančne podatke najdete na www.on-norm.at/publish/zert_systeme_alle.html .

Nadalje je inštitut znan tudi kot strokovno mesto, ki je upravičeno za izdajanje EU certifikatov skladnosti ter certifikatov o interni proizvodni kontroli kot predpogojem za oznako CE na gradbenem materialu. Če vas zanima, se obrnite na:
ON CERT
Dipl.-Ing. Wolfgang Höhnl
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
 
+43 1 213 00-524
 
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
 
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html
Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA