Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti i promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spasi postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Pregled

Lider na svjetskom tržištu mašina za ambalažnu plastiku? Najveći svjetski proizvođač presvučenog recikliranog kartona? Proizvođač prvog klimatski neutralnog papira? Cijevi sa 70% manjim sadržajem materijala na bazi nafte? Providna plastična ambalaža za jaja od recikliranog materijala? Austrijski dobavljači papira i ambalaže su inovativni i uspješni.

Austrijska industrija ambalaže okrenuta je međunarodnom tržištu te je uspješna u cijelom svijetu zahvaljujući svojim proizvodima. Austrijska industrija papira također je prisutna u cijelom svijetu. Njena stopa izvoza iznosi preko 85%. Na 27 lokacija se proizvodi 5,2 miliona tona papira i kartona, te 1,5 miliona tona celuloze.

Okolina i održivost

Austrijska industrija papira i ambalaže je vodeća na području ekološki prihvatljivih rješenja. Austrijska preduzeća u ovoj ekonomskoj grani se pridržavaju visokih ekoloških i tehnoloških standarda. Zalažu se za smanjenje opterećenja vode i vazduha, na primjer, većim korištenjem biogenih, CO2-neutralnih nositelja energije. Ono što je važno za kompanije u industriji ambalaže je izbjegavanje otpada korištenjem sigurne i funkcionalne ambalaže, posebno u sektoru namirnica. Visokokvalitetna i ekološki prihvatljiva rješenja austrijskih kompanija uvijek iznova odnose pobjede na međunarodnim takmičenjima.

Individualci

Posebno jaka strana austrijskih kompanija je realizacija individualnih rješenja u skladu sa željama kupaca. 

Na međunarodnom planu posebno su uspješni austrijski proizvođači mašina za industriju plastike, ali i proizvođači i obrađivači valovite ljepenke. Kada je riječ o izgledu i transportu, austrijska preduzeća poentiraju kreativnošću i visokim kvalitetom. 

Na međunarodnom tržištu su također vrlo traženi proizvođači etiketa iz Austrije, na primjer, s individualnim sigurnosnim rješenjima za zaštitu proizvoda i marke. Etikete jednog austrijskog ponuđača se nalaze, na primjer, na ruskoj votki.

Jedno austrijsko preduzeće je vodeća svjetska kompanija u proizvodnji fleksibilne ambalaže. Opskrbljuje mnogobrojne međunarodne koncerne, te lokalne tržišne lidere u prehrambenoj industriji, industriji stočne hrane, farmaceutskoj industriji i industriji napitaka.

Ovaj sektor ima dugu tradiciju, tako se, na primjer, jedan međunarodno uspješni proizvođač kartona i sklopivih kutija može osvrnuti na istoriju preduzeća dužu od 100 godina. 

Vodeća svjetska firma u proizvodnji papira za cigarete i filter-papira isporučuje svoje proizvode u preko 100 zemalja i ima tradiciju staru nekoliko stotina godina.

Izazovi budućnosti

Demografske promjene utiču na ovaj sektor. Za domaćinstva s jednom osobom, djecu i starije ljude traže se specijalna rješenja za proizvode. Pri tome se u obzir moraju uzeti sve strožije zakonske smjernice, bilo da se radi o obavezi označavanja ili o ekološkim zahtjevima. U konačnici je bitno da se ponude shelf ready rješenja za ambalažu koja smanjuju troškove, a to je isto tako područje na kojem austrijski ponuđači isporučuju proizvode najvišeg kvaliteta svojim međunarodnim kupcima.
zadnji puta aktualizirano:
2018.06.22
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA