تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

نشر/رسانه‌ها/تبلیغات

بخش رسانه‌ها در اتریش شامل تلویزیون، رادیو، چاپ و رسانه‌های دیجیتالی است. موسسات کوچک و بزرگ (SME) این بخش را به خود اختصاص داده‌اند که در بخصوص در زمینه نشر فعالیت‌های خاصی دارند. در زمینه تبلیغات، پیشرفت اخیر سیستم‌های دیجیتال قابل ملاحظه بوده است و در این بین موبایل انگیزه‌دهنده‌ترین عامل است. نشر، رسانه و تبلیغات اتریش

      چاپ