تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

راه آهن

راه آهن یکی از بخش‌هایی است که در کشور اتریش توسعه بسیاری یافته است. اتریش یکی از کشورهای پیشگام در ثبت اختراعات راه آهن به شمار می رود، 70% محصولات صادر می‌شوند. تولیدات طیف کامل تقاضای بازار را پوشش می دهد - از واگن‌های راه آهن گرفته تا خطوط راه آهن، فن‌آوری ایمنی و کنترل، و سیستم های ریلی سبک از قبیل سیستم‌های قطار شهری و مترو که در مناطق شهری مورد استفاده قرار می گیرند. خطوط راه آهن ساخت اتریش

      چاپ