تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

نسل نقره ئی

جامعه رو به سن ما، یک پدیده بین المللی است. بازار خدمات بهداشتی ثانویه - خدمات بهداشت خصوصی - اکنون در شرف تبدیل شدن به یک بازار عظیم است. تمایل مردم به استفاده از مواد غذایی سالم، مکمل‌های غذایی و مواد آرایشی طبیعی - به همراه فن‌آوری‌های الکترونیکی تفریحی، سفرهای "تندرستی" و تلفن‌های همراه برای سالمندان رو به افزایش است. نسل نقره‌ای اتریش

      چاپ