تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

نرم افزار و داده‌پردازی

در اتریش بخش نرم‌افزار و داده‌پردازی به سرعت در حال گسترش است و با الویت بسیار به بخش تحقیق و توسعه این کشور در زمینه تحقیقات اروپایی جزو سه کشور صدر است. بخش‌های سنتی از قبیل نرم‌افزار، خدمات تحت مدیریت و مدیریت داده‌های بزرگ اکنون با ارائه نقش‌های کلیدی در صنایع مختلف از قبیل تلفن‌های هوشمند، سیستم‌های فرودگاه و انرژی هوشمند مفیدتر و موثرتر از قبل شده اند. نرم افزار و دادهپردازی اتریش

      چاپ
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA