تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

آمار و ارقام

در اینجا با مطالعه برخی اطلاعات برگزیده، به کسب اطلاعاتی پیرامون اهمیت شاخه های صنعتی اتریش بپردازید: ورزش/تفریحات

ورزش در اتریش 

بنا بر بررسی های به عل آمده توسط اتاق بازرگانی اتریش از هر ده شغل در اتریش یک شغل در ارتباط مستقیم با ورزش قرار دارد.

منبع:/ SpEA SportsEconAustria,، ورزش اتریش – DATENVADEMECUM، شماره 8/ ژانویه 2016
اقتصاد ورزششاغلین
 *)
ارزش آفرینی ناخالص
ورزش در مفهوم آماری اقتصادی (فعالیت تاسیسات ورزشی و سایر خدمات ورزشی)ca. 26.701
0,6%
ca. 1.299 Mio.Euro
ورزش در مفهومی دقیق تر (کلیه وسایل لازم جهت انجام فعالیت های ورزشی: تولید و تجارت وسایل و دستگاه های ورزشی و ملحقات)ca. 139.457
 3,3%
ca. 6.947 Mio Euro
ورزش در معنایی وسیع تر (کلیه کالاها و خدمات ورزشی)ca. 333.765
7,8%
ca. 17.063 Mio. Euro
*) تعداد شاغلین در بخش ورزش به انضمام سهم در کل جمعیت شاغل اتریش به درصد

ورزش اسکی 

بازار اسکی آلپاین و استقامت در سطح جهانی از 3,15 میلیون یورو (اسکی آلپاین) تا 1 /8 میلیون یورو (اسکی مقاومت) در نوسان است. 50% قابل توجه از این بازار در دست علامت های تجاری اتریشی است. نرخ صادرات 80% است.

منبع: اتحادیه صنایع چوب اتریش، گزارش شاخه ای صنایع چوب اتریش در سال های 2017/2018 .


منبع:Trend Top 500
 بزرگ ترین شرکت های اتریشی فعال در زمینه ورزش/اوقات فراغت با درآمد خالص به میلیون یورو (2017)
 Intersport Österreich eGen 607,00
Hervis Sport- und Mode GmbH 520,00
Austria Puma Dassler GmbH 484,50
Zentrasport Österreich eGen. (Sport 2000 & Gigasport) 444,00
Intersport Austria GmbH 279,70
Head Sport GmbH 227,30
KTM Fahrrad GmbH 194,54


لینک های مربوطه

 
اتحادیه صنایع چوب اتریش
آخرين تاريخ به روز رساني
2019.05.24
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA