تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

آمار و ارقام

در اینجا با مطالعه برخی اطلاعات برگزیده، به کسب اطلاعاتی پیرامون اهمیت شاخه های صنعتی اتریش بپردازید: ورزش/تفریحات

ورزش در اتریش 

بنا بر بررسی های به عل آمده توسط اتاق بازرگانی اتریش از هر ده شغل در اتریش یک شغل در ارتباط مستقیم با ورزش قرار دارد.

منبع:/ SpEA SportsEconAustria,، ورزش اتریش – DATENVADEMECUM، شماره 10/مارس2019
اقتصاد ورزششاغلین
 *)
ارزش آفرینی ناخالص
ورزش در مفهوم آماری اقتصادی (فعالیت تاسیسات ورزشی و سایر خدمات ورزشی)ca. 23.210
0,56%
ca. 1.234,1 Mio.Euro
ورزش در مفهومی دقیق تر (کلیه وسایل لازم جهت انجام فعالیت های ورزشی: تولید و تجارت وسایل و دستگاه های ورزشی و ملحقات)ca. 158.340
 3,82%
ca. 8.786,6 Mio Euro
ورزش در معنایی وسیع تر (کلیه کالاها و خدمات ورزشی)ca. 295.324
7,13%
ca. 18.087,2 Mio. Euro
*) تعداد شاغلین در بخش ورزش به انضمام سهم در کل جمعیت شاغل اتریش به درصد

ورزش اسکی 

بازار اسکی آلپاین و استقامت در سطح جهانی از 3,3 میلیون یورو (اسکی آلپاین) تا 1 /9 میلیون یورو (اسکی مقاومت) در نوسان است. 50% قابل توجه از این بازار در دست علامت های تجاری اتریشی است. نرخ صادرات 80% است.

منبع: اتحادیه صنایع چوب اتریش، گزارش شاخه ای صنایع چوب اتریش در سال های 2019/2018 . 

منبع:Trend Top 500
  بزرگ ترین شرکت های اتریشی فعال در زمینه ورزش/اوقات فراغت با درآمد خالص به میلیون یورو (2018)
Intersport Österreich eGen. 677,00
Austria Puma Dassler GmbH 526,10
Zentrasport Österreich eGen. (Sport 2000 & Gigasport) 475,00
Hervis Sport- und Mode GmbH 430,00
Intersport Austria GmbH 308,23
Head Sport GmbH 275,80
KTM Fahrrad GmbH 228,47لینک های مربوطه

 
اتحادیه صنایع چوب اتریش
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA