تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

مخابرات

در بخش مخابرات، اپراتورهای شبکه، ارائه‌دهندگان خدمات شبکه و سازندگان تجهیزات فعالیت دارند. هشت از ده سازندگان تلفن هوشمند از قطعاتی استفاده می‌کنند که در اتریش ساخته شده‌اند! شرکت‌ها در زمینه‌های مختلف به پیشرفت‌های بسیاری دست یافته‌اند، برای مثال توسعه شبکه 5G، پردازنده‌های NFC و ساخت بلندگویی که به احتمال زیاد کوچکترین بلندگوی ساخته شده در دنیا است. مخابرات اتریش

      چاپ
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA