Nastavení cookies

Zde můžete vidět a upravovat nastavení souborů cookies různých nástrojů používaných na www.advantageaustria.org a souvisejících subdoménách.


Uložit nastavení
Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Tranzit

Projíždějící vlak © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Tranzitní obchod v souvislosti s globalizací celosvětových trhů roste stále rychleji a hraje stále významnější úlohu. Na tomto místě se dozvíte více o možnostech rakouského zahraničního obchodu.

Obsah

Know how rakouských firem působících v zahraničním obchodu

Rakouské obchodní firmy mají díky desítkám let praxe obrovské množství znalostí a zkušeností, pokud jde o celosvětové trhy. Mohou proto výrazně napomoci úspěšnému uzavření vývozních a dovozních obchodů. Tranzitní obchod, tedy propojení dvou trhů prostřednictvím rakouské firmy, se prosazuje čím dál více.

Rakouské obchodní firmy se vyznačují zejména důkladnou znalostí středoevropských a východoevropských trhů. Firmy působící v zahraničním obchodu jsou ale samozřejmě zastoupeny na téměř všech trzích světa. Díky velké flexibilitě, schopnosti zboží dovézt na jakékoli místo a poskytnout s tím související know how jsou rakouské firmy působící v zahraničním obchodu spolehlivými a vyhledávanými obchodními partnery.

Tvorba hodnoty

Příběh rakouského zahraničního obchodu je příběhem o skutečném úspěchu. V roce 2006 se podařilo překročit hranici 100 miliard eur, a to jak u dovozů, tak i u vývozů. Každé třetí pracovní místo přímo nebo nepřímo souvisí se zahraničním obchodem. Spolkový výbor pro zahraniční obchod odhaduje podíl firem zahraničního obchodu na celkovém dovozu na 30 %. Podíl obchodních společností na vývozu činí rovněž 30 %. Spolkový výbor pro zahraniční obchod počítá i pro příští roky s nárůstem, který do značné míry bude souviset s tranzitním obchodem.

Podle odhadů Spolkového výboru pro zahraniční obchod představuje zahraniční obchod pro Rakousko tvorbu hodnoty ve výši přibližně 2–3 miliardy eur. Know how rakouských firem zahraničního obchodu se na vývozních úspěších Rakouska v posledních letech podstatně podílí. 

European Experts in Trade

Nabídka - Vaše výhoda

Novou a možná i obtížnou cestu zvládneme nejlépe, když si zvolíme zkušeného průvodce. Ve srovnání s vlastním průzkumem trhu je v mnoha případech obchodní partnerství a spolupráce s rakouským podnikem působícím v zahraničním obchodu při průzkumu vývozních trhů ekonomicky nejrozumnější alternativou.

Spolupráce s rakouským podnikem zahraničního obchodu přináší pro vnitrostátní a mezinárodní výrobce mnoho výhod:

 • minimalizace rizik při získávání trhu a při průzkumu trhu,
 • výhodné využití obchodního know how, shromažďovaného po dlouhá léta,
 • překlenutí vzdáleností a časových rozdílů mezi danými trhy,
 • znalost a možnost využití strategií financování a logistiky.

Svého celoevropského odborníka "Expert in Trade" najdete zde: www.foreign-trade.at .

Na této domovské stránce naleznete:

 • partnery pro efektivní vývoz a dovoz,
 • službu exkluzivní databáze odborníků "European Experts in Trade",
 • vyhledávání obchodních partnerů,
 • vyhledávání produktů,
 • vyhledávání podle zemí,
 • optimální způsob prodeje produktů jak v rámci EU, tak ve střední a východní Evropě, v Asii, Austrálii či v zámoří, nebo způsob, jak výhodně dovážet s pomocí spolehlivého obchodního partnera,
 • široké spektrum informací týkajících se zahraničního obchodu.

Spolkový výbor pro zahraniční obchod (Bundesgremium des Außenhandels)
Spolkový výbor pro zahraniční obchod (Bundesgremium des Außenhandels)
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Vídeň
Rakousko
 
+43 5 90 900 3561
 
+43 5 90 900 292
foreign-trade@wko.at
 
http://www.foreign-trade.at

Autor:
Dr. Manfred Kandelhart
Zdroj:
Bundesgremium des Außenhandels

Odkaz na téma

 
European Experts in Trade
Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA