تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

ترانزيت

fahrender Zug neben Landstraße © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

تجارت ترانزيت در جهت جهاني نمودن بازار جهاني در حال رشد روزافزون بوده و هر روز بر اهميت آن افزوده مي شود. در اين قسمت به اطلاعات بيشتري در خصوص صلاحيت وشايستگي بازرگانان اتريشي كه در زمينه تجارت خارجي فعال هستند، دست خواهيد يافت

محتوا

دانش كارخانجات و شركت هاي اتريشي فعال در بخش تجارت خارجي

شركت هاي تجاري اتريشي با تجربيات فوق العاده خود در طي ساليان متمادي، دانش بازار جهاني را در دست گرفته اند. از اينرو مي توانند در روند معاملات صادرات و واردات بسيار مفيد باشند. روز بروز بر اهميت تجارت ترانزيت ويا بعبارت ديگر برقرار نمودن پيوند بين دو بازار از طريق يك شركت اتريشي افزوده مي شود

شركت هاي تجاري اتريشي بويژه در خصوص بازارهاي اروپاي مركزي و شرقي از اطلاعات ارزشمندي برخوردارند. البته اين شركت ها عملا از وضعيت بازارهاي جهاني نيز مطلع هستند. انعطاف پذيري، ارسال كالا به تمام نقاط و نيز دانش ارسال محموله، شركت هاي تجاري اتريشي را به شركايي قابل اعتماد و مطلوب مبدل ساخته است

ارزش آفريني

تجارت خارجي كشور اتريش نمونه حقيقي موفقيت است. كشور اتريش در سال 2006 در واردات و نيز صادرات به ركورد 100 ميليارد يورو دست يافت. از هر سه فرصت شغلي، يك شغل در ارتباط مستقيم يا غير مستفيم با تجارت خارجي قرار دارد. كميسيون ايالتي تجارت خارجي، سهم شركت هاي تجاري اتريش را در كل واردات 30% و در كل صاردات نيز 30% تخمين زده است. اين كميسيون براي سال هاي آتي نيز رشد چشمگيري را پيش بيني نموده است

بر طبق پيش بيني اين كميسيون ميزان تجارت ترانزيت اتريش به دو تا سه ميليارد يورو بالغ خواهد شد. دانش شركت هاي تجاري اتريش سنگ زير بناي موفقيت هاي اين كشور در زمينه صادرات طي سال هاي اخير بوده است

متخصصان اروپايي در زمينه تجارت

عرضه – منفعت شما

عبور از مسيرهاي جديد و مشكل تنها با همراهي فردي كارآمد و با تجربه امكان پذير است. شراكت و همكاري با يك شركت تجاري اتريشي در زمينه صادرات در غالب موارد بهترين جايگزين براي اقدام فردي در بازار صادرات است

همكاري با يك شركت تجاري اتريشي منافع سرشاري را نصيب توليدكنندگان داخلي و خارجي مي كند

 • كاهش خطرات احتمالي در ورود و كار در بازار
 • استفاده مفيد از سرمايه با بهره گيري از دانش تجاري
 • جلوگيري از عقب ماندن از بازار
 • استفاده از اطلاعات مربوط به استراتژي هاي مالي و لجستيك


در اين وب سايت به ليست متخصصان تجاري اروپا دست خواهيد يافت 
www.foreign-trade.at

اين وب سابت اطلاعات زير را در اختيار شما قرار خواهد داد
 • شريك جهت صادرات و واردات
 • سرويس بانك اطلاعاتي از متخصصان اروپايي در زمينه تجارت
 • جستجوي شريك
 • جستجوي محصولات و كالاها
 • جستجوي كشورها
 • راه هاي عملي جهت فروش محصولات در اتحاديه اروپا، اروپاي مركزي و شرقي، آسيا، استراليا يا واردات كالا با قيمت مناسب با همكاري يك شريك قابل اعتماد 
 • و نيز تمامي اطلاعات لازم ديگر در خصوص تجارت خارجي 

Bundesgremium des Außenhandels-كميسيون ايالتي تجارت خارجي
Bundesgremium des Außenhandels-كميسيون ايالتي تجارت خارجي
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Österreich
 
+43 5 90 900 3561
 
+43 5 90 900 292
foreign-trade@wko.at
 
http://www.foreign-trade.at

مولف:
Dr. Manfred Kandelhart
منبع و ماخذ:
Bundesgremium des Außenhandels

لینک های مربوطه

 
European Experts in Trade
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA