Ustawienia plików cookie

Tutaj mogą Państwo podejrzeć i zmienić ustawienia plików cookie różnych narzędzi, które używane są na www.advantageaustria.com i jej poddomenach.


Zapisz ustawienia
Advantage Austria Pokaż nawigację
Przypuszczamy, że jesteś z Przejdź do strony krajowejZmień kraj

Tranzyt

Pociąg jadący wzdłuż drogi © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Globalizacja rynków doprowadziła do rozwoju handlu tranzytowego odgrywającego obecnie ogromną rolę. Tutaj znajdziecie Państwo więcej informacji na temat firm austriackich, zajmujących się handlem zagranicznym.

Treść

Know-how przedsiębiorstw austriackich zajmujących się handlem zagranicznym

Austriackie firmy handlowe dysponują, dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu, niezwykle szerokim know-how o rynkach światowych. Mogą być zatem bardzo pomocne przy realizacji transakcji eksportowych i importowych. Handel tranzytowy, oznaczający wymianę handlową przez podmiot będący pośrednikiem pomiędzy importerem oraz eksporterem i mający swoją siedzibę w kraju trzecim (np. Austrii), zyskuje coraz większe znaczenie.

Austriackie firmy handlowe wyróżnia bardzo dobra znajomość rynków środkowo- i wschodnioeuropejskich. Oczywiście firmy zajmujące się handlem zagranicznym są obecne na niemal wszystkich rynkach świata. Duża elastyczność, gotowość dostarczania towarów do dowolnego miejsca oraz odpowiedni know-how z zakresu logistyki powoduje, iż austriackie przedsiębiorstwa handlu zagranicznego są niezawodnym i pożądanym partnerem do interesów. 

Wartość dodana

Austriacki handel zagraniczny to prawdziwa historia sukcesu. W 2006 roku zarówno w imporcie, jak i eksporcie pokonano granicę obrotów w wysokości 100 mld euro. Co trzecie miejsce pracy bezpośrednio lub pośrednio związane jest z handlem zagranicznym. Federalny Związek ds. Handlu Zagranicznego (Bundesgremium des Außenhandels) szacuje udział firm zajmujących się handlem zagranicznym w całym imporcie na 30%. Udział firm handlowych w eksporcie wynosi również około 30%. Także na najbliższe lata Związek przewiduje wzrost, który w znacznej cześci będzie udziałem handlu tranzytowego. 

Wg szacunków Federalnego Związku ds. Handlu Zagranicznego udział handlu tranzytowego w tworzeniu wartości dodanej Austrii wynosi ok. 2-3 mld euro. Know-how firm austriackich zajmujących się handlem zagranicznym to istotny czynnik sukcesu, jaki w ostatnich latach odniosła Austria w eksporcie.  

Europejscy eksperci w handlu

Oferta - Państwa korzyści

Po nowej i trudnej drodze najlepiej poruszać się z doświadczonym partnerem. Partnerstwo i współpraca z przedsiębiorstwem austriackim zajmującym się handlem zagranicznym przy zdobywaniu nowych rynków, to w wielu przypadkach najwłaściwsza ekonomicznie alternatywa dla bezpośredniego samodzielnego wchodzenia na ten rynek.

Współpraca z austriackim przedsiębiorstwem handlu zagranicznego oznacza dla krajowych i międzynarodowych producentów liczne korzyści:

  • minimalizację ryzyka przy wchodzeniu na rynek
  • niskie koszty wykorzystania zdobywanego przez lata know-how z dziedziny handlu
  • pokonanie odległości i różnic czasowych wobec rynków
  • znajomość i wykorzystanie strategii finansowania i logistyki

Europejskich ekspertów w handlu mogą Państwo znaleźć na stonie: www.foreign-trade.at

.Ta strona internetowa oferuje:
  • partnerów do efektywnej współpracy handlowej;
  • dostęp do własnej bazy danych European Experts in Trade;
  • wyszukiwanie partnerów;
  • wyszukiwanie produktów;
  • optymalne sposoby sprzedaży produktów wewnątrz UE, w Europie Środkowej i Wschodniej, Azji, Australii i Ameryce oraz korzystny cenowo import od zaufanych partnerów;
  • obszerne informacje na temat handlu zagranicznego.

Bundesgremium des Außenhandels
Bundesgremium des Außenhandels
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Österreich
 
+43 5 90 900 3561
 
+43 5 90 900 292
foreign-trade@wko.at
 
http://www.foreign-trade.at

Autor::
Dr. Manfred Kandelhart
Źródło:
Bundesgremium des Außenhandels

Linki do tematu

 
European Experts in Trade
Drukuj
©©ADVANTAGE AUSTRIA