تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

فن‌آوری‌های شهری

شرکت‌ها به دنبال بهبود کیفیت زندگی شهری در زمینه های مختلف از جمله حمل و نقل، محیط و انرژی، ICT، طراحی شهری و سیستم‌های امنیتی هستند. در "شهر هوشمند"، معضلات ترافیکی مانند ارائه خدمات به جمعیت رو به سن مد نظر می‌باشند. هدف از کاربرد انرژی هوشمند، بهینه سازی مصرف انرژی است. لوازم و تجهیزات مورد استفاده در فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از قبیل فن‌آوری سنسورها و کابل‌های فیبر نوری مورد توجه و اهمیت هستند. فن‌آوری‌های شهری اتریش

      چاپ