تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

زیرساخت حمل و نقل / مهندسی زیرزمینی

کشور اتریش در این بخش پایه پیشگام بوده و فن‌آوری‌های جدید و روشهای سرمایه‌گذاری نوآورانه‌ای را ارائه می‌کند. اتریش در زمینه‌های مختلف از جمله احداث جاده و خط آهن، ساخت فرودگاه، احداث تونل و پل، مهندسی زیرسازی و هیدرولیک، و خطوط لوله و فاضلاب پیشرو شناخته می‌شود. زیرساخت‌های حمل و نقل و مهندسی زیرزمینی اتریش

      چاپ
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA