تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

شراب / آبجو / لیکور

بیش از 9000 شرکت کوچک در حال رشد از خاک حاصل‌خیز و انواع متنوع انگورهای قابل کشت بهره می برند. بیش از 1000 نوع مختلف آبجو در اتریش تولید می شود، که در این بین "آبجوهای کرافت" به طور فزاینده ای محبوبیت یافته‌اند. مشروبات الکلی اتریش، عرقیات، لیکورها و نیز وُدکا و جین که به طور فزاینده ای مورد علاقه قرار گرفته اند را شامل می شود. شراب، آبجو و لیکورهای اتریش

      چاپ