Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti i promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spasi postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Tržište rada

ljudi na radnim mjestima © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Zanačajna prednost Austrije, kao privrednog odredišta je njena kvalifikovana i visoko motivirana radna snaga: Austrijski radnici spadaju u svjetsku klasu. Uprkos visokoj zaposlenosti, postoji u Austriji još dovoljno kvalifikovane radne snage. 

Kvalifikovana i motivisana radna snaga

Austrijski radnici su posebno motivisani. Veoma se identificiraju sa ciljemia poslodavca, što se opet ogleda u visokoj kvaliteti austrijskih proizvoda. Lako je i ovdje ponuda radne snage sve manja, u Austriji je ipak situacija bolja nego u drugim industrijskim zemljama.

Austrijsko tržište rada u brojevima

U 2018 godini je u Austriji bilo 3,74 miliona zaposlenih kod poslodavaca, od toga 2.000.000 muškaraca i 1.740.000 žena. 73,9% svih zaposlenih je radilo u sektoru uslužnih djelatnosti, 25,4% u industriji a manje od 1% je bilo zaposleno u sektoru poljoprivrede i šumarstva.

Austrijska privredna stabilnost ogleda se u visokom stepenu zaposlenosti. Ne samo unutar EU nego i u svijetu, Austrija zadržava visoku poziciju u pogledu niske stope nezaposlenosti. Uprkos niskoj stopi nezaposlenosti od 4,8% Austrija raspolaže sa velikim potencijalom slobodne radne snage.

Jedna od značajnijih prednosti Austrije kao investicionog odredišta je visokokvalifikovana i motiviran radna snaga. Visok stepen lojalnosti austrijskih radnika i njihova identifikacija sa ciljevima preduzeća su značajni faktori za visoku produktivnosti kvalitet. Upoređeno sa svetskim tržištem, Austrija zauzima peto mesto iza Danske, Norveške, Irske i Švajcarske.

Downloads na temu:

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA