Настройки за бисквитки

Оттук можете да преглеждате и променяте настройките си за бисквитки за различни инструменти, които се използват на www.advantageaustria.org и свързаните поддомейни.


Запазване на настройките
Advantage Austria Показване навигация

Разрешения за пребиваване

Купчина папки © photocase.com/Mister Vertilger

© photocase.com/Mister Vertilger

Тук ще намерите информация за разрешенията за работа и за пребиваване за работещи и обучаващи се лица.

В австрийската правна система са предвидени следните разрешения за пребиваване:
 • Разрешение за престой (временен ограничен престой)
 • Червено-Бяла-Червена – Карта (временно установяване с ограничен достъп до трудовия пазар)
 • Червено-Бяла-Червена – Карта плюс (временно установяване с неограничен достъп до трудовия пазар)
 • Синя Карта ЕС (временно установяване с ограничен достъп до трудовия пазар)
 • Разрешение за установяване (временно установяване с ограничен достъп до трудовия пазар)
 • Разрешение за установяване – без право на работа (временно установяване без право на достъп до трудовия пазар)
 • Разрешение за установяване – на член от семейството (временно установяване без право на достъп до трудовия пазар)
 • Член на семейството (временно установяване с неограничен достъп до трудовия пазар)
 • Постоянен престой – EС (постоянно установяване с неограничен достъп до трудовия пазар)
 • Постоянен престой – на член от семейството (постоянно установяване с неограничен достъп до трудовия пазар)

Червено-Бяла-Червена Карта: Навлизането на квалифицирани кадри създава нови шансове

С Червено-Бялата-Червена Карта (RWR Card) Австрия въвежда една нова, прозрачна и гъвкава система на имиграция. Целта е на висококвалифицирани специалисти от трети страни и на техните семейства да се осигури една водена от индивидуални и критерии свързани с политиката на трудовия пазар имиграция ориентирана в дългосрочен план.

Новата разпоредба е влязла в сила от 1 юли 2011 и е ориентирана изключително към лица, които не са граждани на ЕС. С RWR картата се премахва досегашната квотна система и се заменя с ръководен от критерии имиграционен модел.

RWR картата се издава в два варианта:
 • RWR карта: дава право на установяване и работа при определен работодател.
 • RWR карта плюс: дава право на установяване и неограничен достъп до трудовия пазар.

Новата имиграционна система е валидна за следните групи лица:
 • висококвалифицирани имигранти
 • квалифицирани специалисти в ниско заети професии
 • други квалифицирани ключови кадри
 • чуждестранни абсолвенти
 • ключови кадри на свободни професии

Подробна информация за установяването и пребиваването в Австрия можете да получите на страниците на Федералното министерство на вътрешните работи .
Logo ABA-Invest in Austria © Austrian Business Agency
Източник:
ABA-Invest in Austria
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA