Nastavení cookies

Zde můžete vidět a upravovat nastavení souborů cookies různých nástrojů používaných na www.advantageaustria.org a souvisejících subdoménách.


Uložit nastavení
Advantage Austria Zobrazit navigační panel

Pracovní povolení a povolení k pobytu

Spisy © photocase.com/Mister Vertilger

© photocase.com/Mister Vertilger

Zde najdete informace o pracovních povoleních a povoleních k pobytu pro pracovní a studijní účely.

Rakouský právní řád rozlišuje tato povolení k pobytu:
 • povolení k pobytu (přechodný pobyt na dobu určitou)
 • červeno-bílo-červená karta (přechodný pobyt na dobu určitou s omezeným přístupem k pracovnímu trhu)
 • červeno-bílo-červená karta plus (přechodný pobyt na dobu určitou s neomezeným přístupem k pracovnímu trhu)
 • modrá karta EU (přechodný pobyt na dobu určitou s omezeným přístupem k pracovnímu trhu)
 • povolení k usídlení (usídlení na dobu určitou s omezeným přístupem k pracovnímu trhu)
 • povolení k usídlení - s výjimkou výdělečné činnosti (usídlení na dobu určitou bez přístupu k pracovnímu trhu)
 • povolení k usídlení - pro příslušníky (usídlení na dobu určitou bez přístupu k pracovnímu trhu)
 • rodinný příslušník (usídlení na dobu určitou s neomezeným přístupem k pracovnímu trhu)
 • trvalý pobyt - ES (usídlení na dobu neurčitou s neomezeným přístupem k pracovnímu trhu)
 • trvalý pobyt - rodinný příslušník (usídlení na dobu neurčitou s neomezeným přístupem k pracovnímu trhu)

Červeno-bílo-červená karta: kvalifikovaná imigrace otevírá nové šance

Rakousko zavádí s červeno-bílo-červenou kartou (RWR-karta) nový transparentní a flexibilní imigrační systém. Cílem je, umožnit kvalifikovaným pracovním silám ze třetích zemí a jejich rodinným příslušníkům podle osobních a pracovněpolitických kritérií řízenou a na trvalo zaměřenou imigraci do Rakouska.

Toto nové nařízení vstoupilo v platnost 1.července 2011 a je zaměřeno výlučně na občany z ne-členských zemí EU. RWR kartou byl odsraněn dosavadní systém kvót a nahrazen imigračním modelem na základě kritérií.

RWR-karta se vydává ve dvou variantách:
 • RWR-karta: opravňuje k pobytu a zaměstnání určitým zaměstnavatelem.
 • RWR-karta plus:opravňuje k pobytu a neomezenému přístupu k pracovnímu trhu.

Nový imigrační systém platí pro následující skupiny osob:
 • obzvláště kvalifikovaní přistěhovalci
 • kvalifikované odborné pracovní síly v oborech, kde je jich nedostatek
 • ostatní kvalifikovaný klíčový personál
 • zahraniční absolveti studia
 • samostatný klíčový personál

Podrobné informace k usazení se a pobytu v Rakousku získáte na stránkách Spolkového ministerstva vnitra .
Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA