Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti i promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spasi postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Dualni sistem obrazovanja

školska učionica © photocase.com/jomi

© photocase.com/jomi

Posebnost austrijskog sistema obrazovanja jeste uska povezanost između privrede i obrazovanja. Od praksi bliskog obrazovanja ne profitiraju samo naučnici, nego i apsolventi usmjerenih viših škola, univerziteta i fakulteta.

Kombinacija teorije i prakse

Kako u zanatskoj izobrazbi tako i u usmjerenim višim školama primjenjuje se dualni sistem - kombinacija teorije i prakse. Školski planovi ili težišta izobrazbe naučnika ili praktikanata prilagođavaju se zahtjevima privrede. U zajedničkim projektima škola i privrede. npr. diplomski projekti ili projekti u okviru radne vježbe u preduzeću, primjenjuju se rezultati istraživanja i razvoja u praksi.

Takva se kombinacija širom Evrope smatra primjernom i predstavlja ključni faktor za uspjeh privrednog položaja Austrije. Strani ulagači posebno cijene stručnu usmjerenost i fundirano opće znanje austrijskih uposlenika.

Austrija raspolaže sa sveobuhvatnom mrežom tercijarnih obrazovnih ustanova. Tu se ubrajaju 21 visokoškolska ustanova, 22 javna univerziteta i 13 privatnih univerziteta. Visokoškolske ustanove, koje nude 660 stdijska programa su posebno orijentisane stvarnim potrebama preduzeća i održavaju intezivne kontakte sa industrijom. Skoro polovina ponuđenih studijskih programa na visokim školama koncipirana je tako da se uporedo uz posao može i studirati.

Sistem obrazovanja orijentiran ka zanimanju

Pored orijentacije ka praktičnom radu, austrijski sistem obrazovanja polaže mnogo pažnje na specijalizaciju. Bilo da se radi o višim školama tehničkih ili ekonomskih smijerova, uvijek postoji mogućnost više specijalizacije. Tako npr. Viša tehnička ustanova za mašinstvo nudi više od deset različitih smjerova izobrazbe.

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA