تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

سيستم آموزش دو وجهي

Klassenzimmer © photocase.com/jomi

© photocase.com/jomi

ويژگي سيستم آموزشي اتريش، ارتباط تنگاتنگ آن با اقتصاد است. تنها كار آموزان مشاغل مختلف نيستند كه از سيستم آموزش تئوري-عملي بهره مي برند، بلكه فارغ التحصيلان مدارس عالي-تخصصي و دانشگاه ها نيز جنبه هاي سودمند بسياري در اين نوع سيستم آموزشي يافته اند.

تلفيق عمل و تئوري

سيستم آموزشي دو وجهي – تلفيق دروس تئوري و عملي – جزء اركان اساسي سيستم آموزشي مدارس عالي مشاغل حرفه اي و غير حرفه اي است. برنامه هاي آموزشي و يا نقاط ثقل آموزش با تقاضاهاي اقتصادي تطابق داده شده اند و كارآموزان در كارخانجات و كارگاه ها با توجه به اين تقاضاها تحت آموزش قرار گرفته و با طي دوران كارآموزي فارغ التحصيل مي شوند. در پروژه هاي مشترك بين مدارس و اقتصاد، بعنوان مثال پروژه هاي دانشنامه ها يا پروژه هايي در چهارچوب كارآموزي در شركت ها، نتايج تحقيقات و نيز پيشرفت علمي به يك اندازه مورد توجه قرار مي گيرند.

اين تلفيق در سيستم آموزشي كليه كشورهاي اروپايي بعنوان نمونه مد نظر قرار گرفته و فاكتور اساسي موفقيت اتريش در استانداردهاي اقتصادي است. بويژه سرمايه گذاران خارجي توانايي هاي تخصصي و اطلاعات جامع كارفرمايان اتريشي را ارج مي نهند.
 

کشور اتریش دارای شبکه ای گسترده از موسسات آموزش عالی است. از این میان می توان به 21 مدرسه عالی فنی، 22 دانشگاه دولتی و 13 دانشگاه خصوصی اشاره نمود. مدارس عالی فنی که 660 رشته تحصیلی را ارائه می کنند، بطور تخصصی بر پایه نیازهای شرکت ها پایه ریزی شده و ارتباط تنگاتنگی با صنایع دارند. بیش از تقریبا 50% رشته های تحصیلی ارائه شده در مراکز آموزش عالی براساس مطالعات فوق حرفه ای سازماندهی شده اند.

هدفمندي شغلي سيستم آموزشي

سيستم آموزشي اتريش در كنار ارج نهادن به هدفمندي عملي، ارزش بسياري براي تخصص نيز قائل است. مدارس عالي در زمينه هاي فني يا بازرگاني همواره امكانات بيشماري جهت كسب تخصص ارائه مي دهند. بعنوان مثال در مدرسه عالي فني ماشين سازي بيش از ده رشته تخصصي مختلف تدريس مي شود.

Logo ABA-Invest in Austria © Austrian Business Agency
منبع و ماخذ:
ABA-Invest in Austria
آخرين تاريخ به روز رساني
2019.05.29
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA