Çerez ayarları

Burada, www.advantageaustria.org sayfasında ve onun alt alan adlarında kullanılan çeşitli araçların çerez ayarlarını inceleyebilir ya da değiştirebilirsiniz.


Ayarları kaydet
Advantage Austria Gezinme çubuğunu göster

İKİLİ EĞİTİM SİSTEMİ

Derslik © photocase.com/jomi

© photocase.com/jomi

Avusturya eğitim sisteminin bir özelliği, ticaret ile eğitim arasındaki yakın ilişkidir. Pratik ağırlıklı bu eğitimden sadece çıraklar değil, mesleki eğitim veren yüksek okullar ve üniversiteler de faydalanmaktadır.

Teori ile Uygulamanın Kombinasyonu

Gerek çıraklık eğitimlerinde, gerekse mesleki eğitim veren yüksek okullarda ikili sistem -teori ile uygulamanın kombinasyonu- uygulanmaktadır. Eğitim planları ile eğitimlerin ağırlık noktaları ekonominin ihtiyaçlarına göre belirlenmekte, işletmelerde çıraklar uzmanlık alanlarına göre eğitilmekte ve uygulamaya yönelik çalışmalarla mezun edilmektedirler. Okullar ile ekonomi arasında gerçekleştirilen ortak projelerde, örneğin diploma projelerinde ya da firmalarda yapılan alıştırma çalışmaları kapsamındaki projelerde, elde edilen araştırma ve ilerleme sonuçları uygulamaya yönelik olarak değerlendirilmektedir.

Bu kombinasyon Avrupa çapında timsal olarak görülmektedir ve Avusturya'nın ticari başarısının anahtar faktörü durumundadır. Yabancı yatırımcılar bilhassa Avusturyalı çalışanların uzmanlık alanlarındaki yeteneklerine ve bilgilerine büyük değer vermektedirler.

Avusturya, kapsamlı bir Yüksek Öğrenim ağına sahip. Bunlardan 21'i Meslek Yüksek Okulu , 22'si Devlet Üniversitesi ve 13'ü Devlet Üniversitesi. Meslek Yüksek Okulları, 393 bölümüyle özellikle Firmalarin ihtiyaçları doğrultusunda kuruldu ve Sanayi ile sıkı bir diyalog içerisinde. Yüksek Okullarda sunulan bölümlerin %47'den fazlası uygulamalı meslek egitimli olarak organize edilmiş durumda.

Eğitim Sisteminin Mesleki Yönlendirmesi

Uygulmaya yönelik olmasının yanı sıra Avusturya eğitim sistemi uzmanlaşmaya da büyük değer vermektedir. İster teknik, ister ticari alanda olsun, eğitim veren yüksek okullar daima uzmanlaşma imkanı sağlamaktadırlar. Örneğin Makine Mühendisliği Teknik Yüksek Okulu, ondan fazla alanda uzmanlaşmayı olanaklı kılmaktadır.

Yazdır
©©ADVANTAGE AUSTRIA