تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

تحقيق و توسعه

Reagenzgläser © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

اتريش با دارا بودن خصوصياتي همچون موقعيت جغرافيايي در قلب اروپا، سيستم آموزشي، سيستم بهره برداري موثر و بويژه كيفيت بالاي زندگي، نشاندهنده چشم انداز تحقيق و پيشرفتي پويا است. در اين بخش به كسب اطلاعات بيشتري در خصوص فاكتور مهم "تحقيق و توسعه" و نيز ديگر بخش هاي مهم آن بپردازيد.

چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA