Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti i promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spasi postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Poticaji u oblasti istraživanja i razvoja

Novac za poticaj © photocase.com/koli

© photocase.com/koli

Izdaci za istraživanje i razvoj prema EU-pravu generalno se stepenuju kao vrijedni poticanja, i to neovisno od lokacije investiranja ili veličine preduzeća.

Poticaji za istraživanja usljeđuju kroz diektne isplate, pozajmice ili garancije a indirektno kroz istraživačke premije, poreske olakšice za troškove istraživanja i razvoja. Uvjeti za dobijaje istraživačkih poticaja ovise o vrsti projekta istraživanja kao i veličine preduzeća.

Poreski poticaji za istraživanja: istraživačka premija

Za troškove koji nastaju usljed istraživanja odnosno eksperimentalnog razvoja, preduzeća mogu naknadno dobiti istraživačku premiju u visini od 12% istraživačkih troškova. Za ugovorena istraživanja vrijedi gilt, da se premija za troškove može isplatiti do najvišeg iznosa od EUR 1 mil. po fiskalnoj godini.

Za iskorištavanje istraživačke premije kod sopstvenog istraživanja potrebno je mišljenje Austrijskog društva za poticanje istraživanja - Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG). Premija će se uknjižiti kao kredit na kontu izdataka poreskog obveznika.

Sljedeće poticajne agencije pomažu preduzeća koja žele da istražuju sa obuhvatnom ponudom poticajnih mjera i usluga:

Austrijske agencije za promociju istraživanja (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft  - FFG)

FFG je centralna institucija za poticanje i financiranje primjenjenih istraživanja, tehnologija i inovacija.

Austria Wirtschaftsservice (aws)

Kao financijska i poticajna banka Republike Austrije aws pomaže osnivanja istraživački i tehnološko orijentisanih preduzeća, između ostalog i uz pomoć erp-kredita sa povoljnimm kamatama, doplacima i garancijama.

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA