Nastavení cookies

Zde můžete vidět a upravovat nastavení souborů cookies různých nástrojů používaných na www.advantageaustria.org a souvisejících subdoménách.


Uložit nastavení
Advantage Austria Zobrazit navigační panel

Podpora výzkumu a vývoje

Förder-Geld © photocase.com/koli

© photocase.com/koli

Příspěvky na výzkum a vývoj mají obecně dle evropského práva nárok na subvence, a to nezávisle na investiční lokalitě a velikosti podniku.

Financování výzkumu probíhá přímo prostřednictvím grantů, půjček a záruk a nepřímo prostřednictvím výzkumné prémie, daňové výhody výdajů na výzkum a vývoj. Podmínky financování závisí na účelu výzkumu a velikosti podniku.

Daňové pobídky pro výzkum: Prémie na výzkum

Za výdaje vynaložené na výzkum a experimentální vývoj mohou společnosti obdržet výzkumnou prémii ve výši 12% nákladů na výzkum (výdajů). V případě externího výzkumu může být uplatněna prémie nákladů (výdaje) ve výši maximálně 1 mil. eur v hospodářském roce.

Pro uplatnění nároku na výzkumnou prémii pro vlastní výzkum je požadováno stanovisko Rakouské společnosti pro financování výzkumu (FFG). Prémie je připsána jako kredit na daňovém účtu poplatníka.

Následující agentury podporují firmy, které se zabývají výzkumem s komplexní řadou podpůrných opatření a služeb:

Rakouská společnost pro financování výzkumu (FFG)

Společnost FFG je centrální institucí pro podporu financování aplikovaného výzkumu, technologií a inovací.

Austria Wirtschaftsservice (aws)

Jako rakouská banka pro financování a podporu pomáhá aws při zakládání výzkumných a technologických podniků mimo jiné také úrokově výhodnými ERP kredity, dotacemi a zárukami.

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA