Ustawienia plików cookie

Tutaj mogą Państwo podejrzeć i zmienić ustawienia plików cookie różnych narzędzi, które używane są na www.advantageaustria.com i jej poddomenach.


Zapisz ustawienia
Advantage Austria Pokaż nawigację

Wsparcie dla badań i rozwoju

Förder-Geld © photocase.com/koli

© photocase.com/koli

Nakłady na badania i rozwój można zgodnie z prawem unijnym określić generalnie jako kwalifikowane i to bez względu na lokalizację inwestycji oraz wielkość przedsiębiorstwa.

Wspieranie badań następuje bezpośrednio przez subwencje, pożyczki i gwarancje oraz pośrednio przez premię badawczą, tj. ulgę podatkową za wydatki na badania i rozwój. Warunki wsparcia są uzależnione od rodzaju działań badawczych oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Ulgi podatkowe: premia podatkowa

Przedsiębiorstwa mogą otrzymać po zakończeniu badań premię w wysokości 12% wydatków poniesionych na badania i eksperymentalne prace rozwojowe. W przypadku badań prowadzonych na zlecenie można otrzymać premię w wysokości maksymalnie do 1 mln euro za dany rok podatkowy.

Aby uzyskać premię podatkową za badania prowadzone przez przedsiębiorstwo na własne cele wymagane jest orzeczenie Austriackiego Towarzystwa Wsperania Badań Naukowych (Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG). Premia zostanie przelana na konto firmy zobowiązanej do płacenia podatków.

Następujące instytucje wspierają przedsiębiorstwa zainteresowane prowadzeniem badań naukowych oferując wsparcie finansowe oraz merytoryczne:

Austriacka Agencja Promocji Badań (FFG)

Austriacka Agencja Promocji Badań (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG) jest centralną jednostką wspierającą i finansującą badania stosowane, technologie i innowacje.

Austria Wirtschaftsservice (aws)

Austriacki Serwis Gospodarczy (Austria Wirtschaftsservice aws) to bank finansujący i wspierający zakładanie przedsiębiorstw zajmujących się badaniami i rozwojem technologii. Pomoc polega między innymi na udzielaniu korzystnych kredytów ERP, dopłat i gwarancji.

Drukuj
©©ADVANTAGE AUSTRIA