Nastavitve piškotkov

Tukaj lahko vidite oz. spremenite nastavitve piškotkov različnih orodij, ki so v uporabi na www.advantageaustria.org in njihovih poddomenah.


Shrani spremembe
Advantage Austria Prikaži navigacijo

Spodbude za raziskave in razvoj

Denar za pospeševanje © photocase.com/koli

© photocase.com/koli

Stroški za raziskave in razvoj se na podlagi prava EU splošno uvrščajo med podpore vredne – in sicer neodvisno od lokacije investicij in velikosti podjetij.

Spodbujanje raziskav poteka neposredno s pomočjo subvencij, posojil in jamstev ter posredno s pomočjo raziskovalnih premij -davčnih olajšav pri izdatkih za raziskave in razvoj. Kriteriji in višina spodbud so odvisni od narave raziskovalnega projekta in velikosti podjetja.

Davčne olajšave za raziskave: raziskovalna premija

Za izdatke, ki nastanejo pri raziskavah in eksperimentalnem razvoju, lahko podjetja naknadno uveljavijo raziskovalno premijo v višini 12 % vrednosti celotnih stroškov. Pri pogodbenih raziskavah se lahko uveljavi raziskovalna premija za izdatke v višini 1 milijona EUR na proračunsko leto.

Za uveljavitev pravice do raziskovalne premije pri lastnih raziskavah je potrebno pridobiti strokovno mnenje Avstrijske agencije za spodbujanje raziskav (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft - FFG). Raziskovalna premija se zabeleži kot dobropis na davčnem računu podjetja, davčnega zavezanca.

Naslednje agencije za financiranje podpirajo raziskovalno usmerjena podjetja s široko paleto ukrepov in storitev:

Avstrijska agencija za spodbujanje raziskav (FFG)

Avstrijska agencija za spodbujanje raziskav je osrednja ustanova za spodbujanje in financiranje uporabno usmerjenih raziskav, tehnologije in inovacij.

Austria Wirtschaftsservice (aws)

aws je zvezna banka Republike Avstrije za naložbe in spodbude, ki podpira ustanovitev raziskovalno in tehnološko usmerjenih podjetij, med drugim z ugodnimi krediti, subvencijami in jamstvi.

Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA