Postavke kolačića

Ovde možete videti, odnosno promeniti postavke kolačića različitih alatki koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim poddomenima.


Sačuvaj postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Subvencije za istraživanja i razvoj

Novcanice evra © photocase.com/koli

© photocase.com/koli

Izdatke za naučna istraživanja i razvoj prema zakonima Evropske unije generalno treba subvencionisati - i to u zavisnosti od lokacije investicije i veličine preduzeća.

Direktni podsticaji za istraživanja ostvaruju se u obliku dotacija, zajmova i garancija, a indirektno u obiku premija za istraživanja, tj.poreskih olakšica za izdatke u vezi sa istraživanjem i razvojem. Uslovi za podsticaje zavise od vrste planiranog istraživačkog projekta kao i od veličine preduzeća.

Poreski podsticaji za istraživanja : Premija za istraživanja

Za izdatke koje preduzeća imaju u vezi sa istraživanjima odnosno eksperimentalnim razvojem, preduzeća mogu da podnesu naknadno zahtev za premiju istraživanja u visni od 12% od izdataka za dotična istraživanja. Kada su u pitanju uslužna istraživanja premija može da iznosi maksimalno 1 milion evra po poslovnoj godini.

Da bi se dobilo odobrenje za premiju kada je u pitanju istraživanje za potrebe sopstvenog preduzeća, potrebno je  mišljenje Austrijske agencije za unapređenje istraživanja (FFG). Premija se potom odobrava poreskom obvezniku u vidu poreskog kredita na njegovom poreskom računu.

Sledeće agencije za podršku privrede preduzećima, koja su voljna da se bave istraživanjima, pružaju pomoć u vidu široke ponude :

Austrijska agencija za unapređenje istraživanja (FFG)

FFG je centralna institucija za podršku i finansiranje primenjivih istraživanja, tehnologija i inovacija.

Austria Wirtschaftsservice (aws)

aws kao investicioni i podsticajni fond Republike Austrije pruža podršku pri osnivanju preduzeća za istraživanje i razvoj novih tehnologija i to, između ostalog, kroz povoljne ERP-kredite, dotacije i garancije.

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA