Çerez ayarları

Burada, www.advantageaustria.org sayfasında ve onun alt alan adlarında kullanılan çeşitli araçların çerez ayarlarını inceleyebilir ya da değiştirebilirsiniz.


Ayarları kaydet
Advantage Austria Gezinme çubuğunu göster

AR&GE - TEŞVİKLER

Förder-Geld © photocase.com/koli

© photocase.com/koli

Araştırma ve Geliştirme için yapılan harcamalar AB mevzuatınca desteklenebilir olarak sınıflandırılmaktadır - hem de yatırımın yapıldığı merkezden ve şirketin büyüklüğünden bağımsız olarak.

Araştırmaların teşviki doğrudan sübvansiyonlar, krediler ve teminatlarla ve dolaylı olarak ArGe harcamalarına vergi kolaylıkları sağlanmasıyla, araştırma primiyle gerçekleşmektedir. Teşvik şartları araştırma projesinin türüne ve ayrıca şirketin büyüklüğüne bağlıdır.

Vergi yoluyla araştırma teşviki: Araştırma primi

Araştırmalarda veya deneysel geliştirmelerde ortaya çıkan harcamalar için, şirketler sonradan araştırma masraflarının (harcamalarının) %12'si düzeyinde bir araştırma primi talep edebilirler. Başka şirketin görevlendirmesiyle yapılan araştırmalar için, primin her mali yıl için en fazla 1 milyon EUR tutarındaki masraflar (harcamalar) için talep edilebileceği kuralı geçerlidir.

Araştırma priminin kendi işletme amaçları için yapılan araştırmalar karşılığında talep edilmesi halinde Avusturya Araştırma Teşvik Kurumu'ndan (FFG) bir ekspertiz raporu gereklidir. Prim vergi mükellefinin ödentiler hesabında alacak kaydı olarak hesaba geçer.

Aşağıdaki teşvik ajansları, araştırma yapmak isteyen şirketleri geniş kapsamlı teşvik tedbirleri ve hizmetleriyle desteklemektedir:

Avusturya Araştırma Teşvik Kurumu (FFG)

FFG uygulamaya yönelik araştırmaların, teknolojilerin ve inovasyonların teşviki ve finansmanı için merkezi kurumdur.

Avusturya Ekonomi Servisi (aws)

Avusturya Cumhuriyeti'nin finansman ve teşvik bankası olarak Avusturya Ekonomi Servisi aws araştırma ve teknolojiye yönelik şirketlerin kurulmasını, elverişli faizli ERP kredileri, sübvansiyonlar ve teminatlar gibi araçlarla desteklemektedir.

Yazdır
©©ADVANTAGE AUSTRIA