Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Ťažiská rakúskeho výskumu a vývoja

Výskumník ráta pri tabuli © photocase.com/bearhimself

© photocase.com/bearhimself

Oblasti špeciálneho výskumu a kompetenčné centrá vytvárajú efektívnu sieť medzi vedou a hospodárstvom.

Rakúska oblasť výskumu je dynamická. Množstvo univerzít, vysokých škôl, mimo univerzitných výskumných organizácií, inovatívne spin-offy a malé a stredné podniky, branžové klastre, ako aj výskumné sídla veľkých medzinárodných hráčov zabezpečujú tvorbu nových nápadov, produktov a služieb. Vznikajú tak okrem praktických aplikácií alebo inteligentných bezpečnostných dátových systémov aj hig-tech technológie „Made in Austria“.

Múdre hlavy v biotechnologických laboratóriách vyvíjajú účinné lieky proti rakovine. Smart gridy, inteligentné elektrické siete budúcnosti sú predmetom intenzívneho výskumu. A šetrenie zdrojov je v Rakúsku témou takmer v každej inovačnej oblasti.

Ťažiská výskumu s početnými rakúskymi kompetenčnými centrami sa sústreďujú najmä v nasledovných oblastiach:

Posledná aktualizácia:
2018.04.25
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA