Evästeasetukset

Tässä voit tarkastella tai muuttaa www.advantageaustria.org-sivustolla ja sen aliosoitteissa käytettävien eri työkalujen evästeasetuksia.


Tallenna asetukset
Advantage Austria Näytä navigointi
Oletamme että olette maasta Tälle maasivustolleVaihda maata

Terveydenhoito

Huippuluokan terveydenhoitopalveluiden ansiosta Itävallan sairaanhoitojärjestelmä on yksi maailman parhaista. Maassa sijoitetaan suuria summia lääketieteelliseen kehitykseen, mistä johtuen sen terveydenhoitolaitokset on varustettu huippumodernilla teknologialla. Optimaalinen sairaanhoito, tarpeiden mukaan suunniteltu terveydenhuolto ja johdonmukainen ennaltaehkäisy kuuluvat Itävallan terveydenhoitojärjestelmän tarjoamiin etuihin.

Itävallan terveydenhoitojärjestelmä rahoitetaan pääasiassa sosiaaliturvamaksuilla ja verorahoilla, vähäisemmältä osin myös yksityisistä varoista, kuten reseptimaksuista, omavastuista, sairaaloiden päivämaksuista tai yksityisten sairausvakuutuslaitosten maksuista.

Julkinen terveydenhuolto rahoitetaan sosiaaliturvan piiriin kuuluvista sairaus- ja tapaturmavakuutuksista. Sen kattamiin palveluihin kuuluvat mm. ensiapu ja sairaalahoito, lääkinnällinen kuntoutus, lääkkeet, apuvälineet, terveys- ja seulontatutkimukset tai äitiyspäiväraha lapsen syntymän yhteydessä. Polikliinista hoitoa saa lääkäreiden vastaanotoilla sekä sairaaloiden ensiavuissa. Yön yli hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan sairaalassa.

Kaikilla palkkatyötä tekevillä henkilöillä on pakollinen vakuutus. Myös suurimmalla osalla yksityisistä ammatinharjoittajista on pakollinen vakuutus. Lapset, aviopuoliset, rekisteröidyn parisuhteen osapuolet ja avopuoliset voidaan sisällyttää vakuutukseen maksutta. Yksityinen vakuutus on myös mahdollinen tietyissä olosuhteissa.

Vakuutetut henkilöt ja heidän perheenjäsenensä voivat käyttää vaivattomasti julkisia terveydenhoitopalveluita. He voivat käyttää sellaisten lääkäreiden palveluita, joilla on sopimus sairausvakuutuskassan kanssa samoin kuin julkisia sairaalapalveluita. Tietyt maksut, kuten reseptimaksut, yksityislääkärit ja yksityissairaalat, tietyt hammaslääkäripalvelut sekä sairaaloiden päivämaksut on maksettava itse. Jos henkilöllä ei ole sairausvakuutusta, hänen on maksettava kaikki terveydenhoitopalvelunsa itse.

Työntekijän sairastapauksessa, joka ei ole tahallisesti aiheutettu, työnantaja maksaa työntekijälle korvausta tietyn aikaa. Ajan pituus riippuu työsuhteen kestosta ja laadusta. Tämän jälkeen sairausvakuutuskassa jatkaa sairauspäivärahan maksamista sairastuneelle työntekijälle. Sen suuruus on tosin pienempi kuin työstä maksettava palkka.

Tulosta
©©ADVANTAGE AUSTRIA