Nastavitve piškotkov

Tukaj lahko vidite oz. spremenite nastavitve piškotkov različnih orodij, ki so v uporabi na www.advantageaustria.org in njihovih poddomenah.


Shrani spremembe
Advantage Austria Prikaži navigacijo

Zdravstvo

Avstrijski zdravstveni sistem je zaradi odlične medicinske oskrbe med najboljšimi na svetu. Po zaslugi visokih investicij v napredek in razvoj na področju medicine so avstrijski zdravstveni zavodi opremljeni z najsodobnejšo tehnologijo. Optimalna oskrba bolnih, pospeševanje zdravstvene oskrbe in dosledna preventiva so med njihovimi prednostnimi nalogami.

V Avstriji se zdravstveni sistem financira predvsem iz prispevkov socialnega zavarovanja in davkov, v manjšem delu tudi iz zasebnih sredstev, na primer iz pristojbin za recepte, participacije, oskrbnin pri bolnišničnem zdravljenju ali iz prispevkov zasebnega zdravstvenega zavarovanja.

Javno zdravstveno varstvo se krije preko socialnega zdravstvenega zavarovanja in nezgodnega zavarovanja. Storitve obsegajo ambulantno in stacionarno oskrbo, medicinsko rehabilitacijo, izdajo zdravil, dodatke za medicinske pripomočke, zdravstvene in preventivne preglede ali dodatek ob rojstvu otroka. Za ambulanto oskrbo so pristojni zdravniki z lastno ordinacijo in ambulante, stacionarna oskrba se izvaja v bolnišnicah.

Za vse nesamostojno zaposlene je predpisano obvezno zavarovanje. Tudi večji del samostojnih podjetnikov ima sklenjeno obvezno zavarovanje. Otroci, zakonski partnerji, vpisani partnerji in življenjski sopotniki v družinah z otroki se lahko brezplačno sozavarujejo. Pod določenimi pogoji je mogoče tudi samostojno zavarovanje.

Zavarovancem in družinskim članom je omogočen preprost dostop do zdravstvenih storitev javnega zdravstva. Lahko koristijo medicinsko oskrbo samostojnih zdravnikov s pogodbami z zdravstveno zavarovalnico in oskrbo v javnih bolnišnicah. Določene storitve, kot so pristojbine za recepte, zasebni zdravniki in bolnišnice, nekatere zobozdravniške storitve ali oskrbnine med bivanjem v bolnišnici, je treba plačati zasebno. Če neka oseba ni zavarovana, mora sama nositi celotne stroške vseh zdravstvenih storitev, ki jih je koristila. 

Če delavec zboli, a ne po svoji krivdi, izplačuje delodajalec plačo za določen čas, ki je odvisen od pripadnosti podjetja in vrste zaposlitvenega razmerja. Potem prejme oboleli delavec boleznino iz zdravniškega zavarovanja, ki pa je manjša od plače. 

Natisni
©©ADVANTAGE AUSTRIA