Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti i promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spasi postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Obrazovanje

Učenica sa knjigom © photocase.com/Aridula

© photocase.com/Aridula

Austrijski obrazovni sistem predstavlja uzor širom Evrope i čini ključni faktor za uspjeh Austrije na polju privrede.

Austrijski obrazovni sistem

Austrijski obrazovni sistem spada u najbolje u svijetu. Njegova posebnost se ogleda u uskoj saradnji između privrede i obrazovanja. Mladima Austrija nudi dualni obrazovni sistem , dakle zanat i stručne škole. U dogovoru sa preduzećima škole osiguravaju usklađenost obrazovanja i potrebe za radnicima. Pored stručnih škola postoje i više tehničke obrazovne ustanove (Höhere Technische Lehranstalten-HTL) za razne discipline. U zajedničkim projektima između škola i privrede kao što su diplomski projekti ili projekti u okviru praktičnog rada u firmama postižu se rezultati u istraživanju i razvoju, koji su relevantni za praksu. Nakon toga može se početi sa radom ili studirati na jednoj od 21 visoke stručne škole, 22 javna univerziteta ili 13 privatnih univerziteta.

Austrijski obrazovni sistem odlikuje se visokim nivoom i fleksibilnošću: studenti koji se odluče za druge fahove ili oni koji se kasno odluče za studiranje, kao i oni željni znanja i dalje naobrazbe ohrabruju se i podržavaju. Austrijanci su evropski majstori u daljnjoj naobrazbi.

Ponuda međunarodnog obrazovanja

Strani investitori se ne moraju odreći odgoja svoje djece na maternjem jeziku. Raznovrstan program za slobodno vrijeme u sigurnom okruženju brine da se i strani menadžeri u Austriji vrlo brzo počnu osjećati kao kod kuće.

Najvažnije internacionalne škole i univerziteti u Austriji su:


Kursevi njemačkog jezika nude se u renomiranim institutima kao što je Goethe-Institut, ali isto tako i od strane bečkog univerziteta kao i u brojnim narodnim školama.
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA