تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

آموزش

Schülerin mit Buch © photocase.com/Aridula

© photocase.com/Aridula

سيستم آموزشي اتريش در تمام اروپا بعنوان نمونه برگزيده شده و عاملی برای موفقيت اقتصادي اين كشور به شمار مي رود.

سيستم آموزشي اتريش

سيستم آموزشي اتريش يكي از بهترين سيستم هاي آموزشي در سطح جهان است. يكي از نكات برجسته اين سيستم تلفيق اقتصاد و آموزش با يكديگر است. اتريش به جوانان سيستم آموزش دو وجهي

سيستم آموزش دووجهي

و به عبارت ديگر كارآموزي در کنار مدارس حرفه ای را عرضه مي كند. با هماهنگی های به عمل آمده با كارخانجات و شركت ها، دانش آموختگان مطمئن هستند كه آموزش و درخواست ها با يكديگر مطابقت دارند. در كنار مدارس حرفه ای، مدارس فني در سطوح بالاتري نيز وجود دارند. در تمامي پروژه هاي بين مدارس و اقتصاد مانند تهيه رساله هاي دانشگاهي يا پروژه هايي در چهارچوب كارآموزي در شركت ها، نتايج تحقيق و توسعه بطور عملي به كار گرفته مي شوند. پس از آن می توان وارد بازار کار شده یا در یکی از 21 مدرسه فنی عالی، 22 دانشگاه دولتی یا 13 دانشگاه خصوصی مشغول به تحصیل شد.

سيستم آموزشي اتريش از سطح و انعطاف پذيري فراواني برخوردار است: هر فرد در هر سن و شرايطي كه باشد به شرط علاقه به ادامه تحصيل مورد حمايت و تشويق قرار مي گيرد. اتريشي ها استاد ادامه تحصيل در بين كشورهاي اروپايي هستند.

عرضه بين المللي آموزش و پرورش

سرمايه گذاران خارجي در اتريش مجبور نمي شوند از آموزش زبان مادري خود به فرزندان شان چشم پوشي كنند. يكي از برنامه هاي در نظر گرفته شده براي اين امر، وجود برنامه هاي متنوع اوقات فراغت در فضايي امن و راحت است، به طوري كه مديران خارجي در اتريش به سرعت به محيط خو گرفته و احساس مي كنند در وطن خود هستند.

برترین مدارس بین المللی و دانشگاه های اتریش در:

دوره هاي آموزش زبان آلماني توسط انستيتوهاي به نام مانند انستيتو گوته و نيز دانشگاه وين و بسياري از مدارس عالي دولتي ارائه مي شوند.
Logo ABA-Invest in Austria © Austrian Business Agency
منبع و ماخذ:
ABA-Invest in Austria
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA