Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Vzdelávanie

Študentka s knihou © photocase.com/Aridula

© photocase.com/Aridula

Rakúsky vzdelávací systém je v európskom meradle považovaný za vzorový a je kľúčovým faktorom pre úspech Rakúska ako hospodárskej lokality.

Rakúsky vzdelávací systém

Rakúsky vzdelávací systém patrí k najlepším na svete. Zvláštnosťou rakúskeho vzdelávacieho systému je úzke prepojenie hospodárstva a vzdelávania. Mládeži ponúka Rakúsko duálny vzdelávací systém , teda praktický odborný výcvik vo firme a teoretickú prípravu na strednej odbornej škole súčasne. V súčinnosti s firmami tak školy zabezpečujú kompatibilitu teoretického vzdelávania a požiadaviek praxe. Okrem stredných odborných škôl existujú vyššie technické učilištia (HTL) pre všetky odbory. V spoločných projektoch medzi školami a hospodárskou sférou, napr. diplomových projektoch alebo projektoch v rámci práce vo virtuálnej firme, sa v súlade s praxou zavádzajú výsledky výskumu a vývoja. Následne je možné nastúpiť do zamestnania alebo študovať na jednej z 21 vysokých škôl, 22 verejných univerzít resp. 13 súkromných univerzít.

Rakúsky vzdelávací systém sa vyznačuje vysokou úrovňou a flexibilitou: podporuje a povzbudzuje ľudí, ktorí sa v jednom zamestnaní vypracovali z nižšej úrovne na vysokú kariérnu pozíciu a potom prešli do inej firmy do rovnako vysokej pozície, tých ktorí majú záujem o štúdium v treťom veku, a tých ktorí sa rozhodli zmeniť odbor pôsobenia, ako aj ľudí so záujmom o ďalšie vzdelávanie. Rakúšania sú majstrami Európy v ďalšom vzdelávaní.

Medzinárodné vzdelávacie ponuky

Zahraniční investori sa nemusia vzdať vzdelávania svojich detí v rodnom jazyku. K tomu, aby sa zahraniční manažéri rýchlo cítili v Rakúsku ako doma, prispieva nielen bohatý program mimoškolských aktivít v bezpečnom prostredí.

Najdôležitejšie medzinárodné školy a univerzity v Rakúsku sú:


Kurzy nemeckého jazyka ponúkajú renomované jazykové inštitúty ako napríklad Goetheho inštitút, ale aj Viedenská univerzita a mnohé večerné školy pre pracujúcich.
Posledná aktualizácia:
2019.05.22
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA