Postavke kolačića

Ovde možete videti, odnosno promeniti postavke kolačića različitih alatki koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim poddomenima.


Sačuvaj postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Obrazovanje

Učenica sa knjigom © photocase.com/Aridula

© photocase.com/Aridula

Austrijski sistem obrazovanja se širom Evrope smatra uzornim i predstavlja ključni faktor uspeha austrijske privrede.

Austrijski sistem obrazovanja

Austrijski sistem obrazovanja ubraja se u najbolje na svetu. Jedna od osobenosti austrijskog sistema obrazovanja je uska povezanost između privrede i obrazovanja. Mladima Austrija pruža dualni sistem obrazovanja , koji predstavlja kombinaciju praktičnog rada i više zanatske škole. Škole u dogovoru sa preduzećima obezbeđuju da se obrazovanje podudara sa potrebama privrede. Pored viših zanatskih škola postoje i više tehničke obrazovne ustanove (HTL) za sve discipline. U zajedničkim projektima škola i privrede, kao što su, na primer, diplomski projekti ili projekti u okviru volonterskog rada u preduzećima, primenjuju se u praksi dobijeni rezultati istraživanja i razvoja. Potom je moguće zaposlenje ili studije na jednoj od 21 visoke strukovne škole, 22 državna ili 13 privatnih univerziteta.

Austrijski obrazovni sistem karakteriše visok nivo i felksibilnost: ohrabruju se i podstiču svi oni koji se prebaciju iz jedne u drugu školu, kao i svi koji se kasno odluče za više obrazovanje ili su generalno željni znanja. Austrijanci su evropski prvaci u doškolovavanju.

Ponuda internacionalog obrazovanja

Strani investitori u Austriji ne moraju da se odreknu obrazovanja svoje dece na maternjem jeziku. Ne samo što raznovrstan program namenjen slobodnom vremu u bezbednom ambijentu omoguća stranim menadžerima da se brzo prilagode i u Austriji osećaju kao kod kuće, već je tu i niz internacionalnih škola za njihovu decu.

Najznačajnije međunarodne škole i univerziteti u Austriji su:


Kursevi nemačkog jezika drže renomirani instituti kao što su, na primer, Gete institut (Goethe-Institut), ali i Bečki univerzitet i mnogi Narodni univerziteti.

Dokumenta za preuzimanje na temu

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA