Çerez ayarları

Burada, www.advantageaustria.org sayfasında ve onun alt alan adlarında kullanılan çeşitli araçların çerez ayarlarını inceleyebilir ya da değiştirebilirsiniz.


Ayarları kaydet
Advantage Austria Gezinme çubuğunu göster

EĞİTİM

Kitap okuyan kız öğrenci © photocase.com/Aridula

© photocase.com/Aridula

Avusturya eğitim sistemi Avrupa genelinde örnek alınmaktadır ve Avusturya'nın ekonomik başarısının anahtar faktörlerinden biridir.

AVUSTURYA EĞİTİM SİSTEMİ

Avusturya eğitim sistemi, dünyanın en iyileri arasındadır. Avusturya eğitim sisteminin bir özelliği, ekonomi ile eğitim arasında yakın bir ilişkinin kurulmasıdır. Avusturya gençlere bir ikili eğitim sistemi , yani çıraklık eğitimi ile meslek eğitimini bir arada sunmaktır. İşletmelerle işbirliği yapan okullar, ihtiyaç ile eğitimin örtüşmesini sağlarlar. Meslek okullarının yanı sıra, bütün disiplinler için lise dengi teknik meslek okulları (HTL) bulunmaktadır. Okullar ile serbest piyasa arasında ortak olarak yürütülen projelerde, yani örneğin diploma projelerinde ve firma staj projelerinde, araştırma ve geliştirme çalışmalarının sonuçları pratik çalışma içinde sınanmaktadır. Daha sonra meslek hayatına atılınabilir veya 21 meslek yüksek okulunun, 22 devlet üniversitesinin veya 13 özel üniversitenin herhangi birinde okunulabilir.

Avusturya eğitim sistemi, sahip olduğu yüksek seviye ve esneklikle ön plana çıkmaktadır: Yatay geçiş yapanlar, ara vermiş olanlar, bölüm değiştirmek isteyenler veya bilgiye susamış olanlar cesaretlendirilir ve desteklenir. Avusturyalılar ileri eğitim konusunda Avrupa şampiyonudurlar.

ULUSLARARASI EĞİTİM İMKÂNLARI

Yabancı yatırımcılar, çocuklarının eğitimi esnasında ana dillerinden feragat etmek zorunda kalmamaktadırlar. Yabancı yöneticilerin kendilerini Avusturya'da çok kısa bir sürede evlerindeymiş gibi hissetmelerinin tek nedeni, güvenli bir ortamda gerçekleştirilebilecek çok sayıda boş vakit geçirme imkânı değildir elbette.

Avusturya'daki en önemli uluslararası okulları ve üniversiteleri aşağıda verilmiştir:


Almanca kursları Goethe Enstitüsü gibi tanınmış enstitülerin yanı sıra, Viyana Üniversitesi ve başka pek çok halk yüksek okulunda da verilmektedir.

Konuya ilişkin yüklemeler

Yazdır
©©ADVANTAGE AUSTRIA