Cookie-instellingen

Hier kunt u de instellingen voor cookies van verschillende tools bekijken en wijzigen. Het betreft de cookies van www.advantageaustria.org en gerelateerde subdomeinen.


Instellingen opslaan
Advantage Austria Navigatie tonen

Wonen en kosten van levensonderhoud

Krukje in een woonruimte © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Van de kwaliteit van het milieu via zijn rijke culturele erfgoed tot aan het beleven van het land en de mensen heeft Oostenrijk veel te bieden. Dit leidt in combinatie met een uitgesproken veiligheid, optimale winkelmogelijkheden en recreatieve mogelijkheden, een hoge levensstandaard en gematigde kosten voor het levensonderhoud tot een door allen gewaardeerde levenskwaliteit.

Goede kosten-baten-verhouding

Met zijn culturele aanbod is Oostenrijk weliswaar één van de meest interessante landen van de wereld, maar niet één van de duurste. De levensstandaard in Wenen is betaalbaar, zoals aangegeven in de internationale „Cost-of-Living Survey 2012“ van Mercer. Voor naar het buitenland uitgezonden werknemers berekent deze studie de kosten voor levensonderhoud in 214 grote steden over de gehele wereld, waaronder huur, openbaar vervoer, vrijetijdsaanbod, levensmiddelen en kleding. Wenen staat op een goede 48e plaats.

De Japanse hoofdstad Tokyo is wereldwijd de duurste stad voor expats, gevolgd door Luanda (Angola) en Osaka (Japan). Moskou volgt op de 4e plaats en is daarmee de duurste stad in Europa, gevolgd door Genève en Zürich (Zwitserland).

Evenals bij huurprijzen voor kantoren behoort Oostenrijk bij huur- respectievelijk koopprijzen van flats en éénsgezinswoningen tot de meeste gunstige vestigingsplaatsen in Midden-Europa.

Printen
©©ADVANTAGE AUSTRIA