تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

سرمايه گذاري و امور مالي

Brille auf Papierstapel © photocase.com/Diddi

© photocase.com/Diddi

توسعه خوب اقتصادی، ثبات سیاسی، شبکه متراکم خدمات مالی و چهارچوب قانونی مدرن (عمدتا با گرایش به مقررات اتحادیه اروپا) شرایط بسیار عالی و امنی را برای سرمایه گذاران تضمین می کنند.

سرمايه گذارهاي بين المللي دسترسي نامحدودي به بازارهاي سرمايه گذاري اتريش دارند. بازارهاي سرمايه گذاري اتريش در سال هاي اخير با دستيابي به مناسبات تكنيكي و حقوقي بطرز قابل توجهي مدرن تر شده و به شركت ها امكانات سرمايه گذاري مختلفي ارائه مي دهند

بازار بورس وين

بورس وین نه تنها وظیفه سرپرستی تنها بورس اوراق بهادار اتریش بلکه مسئولیت بازار بورس انرژی اتریش، EXAA و بازار بورس گاز وین CEGH را نیز بر عهده دارد. بورس وین جهت اجرای کاربردی و موثر معاملات بورس و تعامل بین کلیه شرکت کنندگان در بازار بورس، زیرساخت state-of-the-art، داده های بازار و اطلاعات را در دسترس ایشان قرار می دهد.

تمرکز بر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی (CEE)
ببورس اوراق بهادار وین پیشگام است و - درست مانند بورس پراگ - یک شرکت تابعه از بورس اوراق بهادار گروه CEE(CEESEG) .

بانكهاي تجاري اتريش

در محيط هاي صنعتي كوچك و متوسط بر اساس ساختار اقتصادي اتريش، سيستم ارائه وام بانكي همچنان مانند گذشته تأمين كننده سرمايه براي شركتها مي باش

در قسمت زير آدرس و مشخصات بانك هاي تجاري بزرگ اتريش در اختيارتان قرار مي گيرد

UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6 - 8
1010 Wien
Austria
 
+43 50 505 0
 
+43 50 505 56155
info@unicreditgroup.at
 
http://www.bankaustria.at

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien
Austria
 
+43 1 71707 0
 
+43 1 71707 1715
customer@rbinternational.com
 
http://www.rbinternational.com

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
اولين بانك صندوق پس انداز اتريش
Am Belvedere 1
1100 Wien
Austria
 
+43 50 100 10100
 
+43 50 100 910100
service@s-servicecenter.at
 
https://www.sparkasse.at/erstebank

BAWAG P.S.K.
Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft
Georg-Coch-Platz 2
1018 Wien
Austria
 
+43 5 99 05
kundenservice@bawagpsk.com
 
https://www.bawagpsk.com/
Logo ABA-Invest in Austria © Austrian Business Agency
منبع و ماخذ:
ABA - Invest in Austria
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA