Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Financovanie

Brille auf Papierstapel © photocase.com/Diddi

© photocase.com/Diddi

Pozitívny hospodársky vývoj, politická stabilita, dobrá štruktúra finančných služieb a moderná legislatíva v súlade s normami EÚ predstavujú pre investorov vynikajúce rámcové podmienky.

Medzinárodní investori majú neobmedzený prístup k rakúskym finančným trhom. Rakúsky finančný trh bol okrem toho v posledných rokoch význačnou mierou modernizovaný právnymi a technickými úpravami a ponúka podnikom pestrú paletu možností financovania.

Viedenská burza

Viedenská burza (Wiener Börse) nie je len jediným miestom na obchodovanie cenných papierov v Rakúsku ale je zároveň aj rakúskou burzou pre energiu EXAA a plyn CEGH Gas Exchange. Viedenská burza ponúka najnovšiu infraštruktúru, trhové dáta a informácie, a zabezpečuje tak hladkú a efektívnu realizáciu obchodov na burze a podporuje vzájomnú interakciu medzi všetkými účastníkmi trhu.

Orientácia na strednú a východnú Európu (CEE)
Viedenská Burza je iniciátorom a rovnako ako Pražská Burza tiež dcérskou spoločnosťou CEE Stock Exchange Group (CEESEG).

Rakúske obchodné banky

V rakúskej hospodárskej štruktúre, ktorá sa vyznačuje malými a strednými podnikmi, prevažujú ešte stále bankové úvery ako forma financovania podnikov.

Uvádzame kontaktné adresy najväčších rakúskych obchodných bánk:

UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6 - 8
1010 Wien
Austria
 
+43 50 505 0
 
+43 50 505 56155
info@unicreditgroup.at
 
http://www.bankaustria.at/

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien
Austria
 
+43 1 71707 0
 
+43 1 71707 1715
customer@rbinternational.com
 
http://www.rbinternational.com

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
1100 Wien
Austria
 
+43 50 100 10100
 
+43 50 100 910100
service@s-servicecenter.at
 
https://www.sparkasse.at/erstebank/

BAWAG P.S.K.
Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft
Georg-Coch-Platz 2
1018 Wien
Austria
 
+43 1 5 99 05
kundenservice@bawagpsk.com
 
https://www.bawagpsk.com
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA