تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

تأسيس شركت

Personen mit Plan © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

شهروندان خارجي مجاز به تاسيس شركت و كارخانه، انجام معاملات تجاري و بازرگاني و نيز خريد شركت در كشور اتريش هستند. در اين قسمت اطلاعات اساسي و مهم در اين خصوص و نيز بروشورهاي جامعي در باره مبحث تاسيس شركت در كشور اتريش در دسترس شما بعنوان سرمايه گذار قرار داده خواهد شد.

حقوق اجتماعي

حقوق مجموعه هاي
شركتي اتريش شامل انواع فرم هاي حقوقي مي شود كه بر اساس نيازهاي مالياتي و مسئوليت پذيري شركت ها تنظيم شده است و بطور كلي شامل تشكيلات سرمايه داري و شخصي مي باشد

تشكيلات سرمايه داري
  • شركت با مسئوليت محدود (GmbH)
  • شركت سهامي خاص (AG)
  • تشكيلات شركتي مطابق با قوانين اتحاديه اروپا (SE)

تشكيلات شخصي
  • شركت با تشكيلات باز (OG)
  • تشكيلات شركتي متشكل از افراد حقيقي و حقوقي (KG)
  • تشكيلات شركتي با مشاركت در سرمايه گذاري (stG)
  • تشكيلات شركتي با مشاركت افراد حقيقي يا حقوقي كه موظف به اجراي مفاد قرارداد بسته شده فيمابين مي باشند (GesbR)

در عمل معمول ترين فرم تشكيلات شركتي، تأسيس شركت با مسئوليت محدود مي باشد (GmbH)

لينك زير اطلاعات مورد نياز در مورد حقوق تشكيلات شركتي و قوانين مربوط به تأسيس شركت را در اختيارتان مي گذارد تاسيس شركت در اتريش [pdf, 721.3kb]

علاوه بر اين توسط بروشورهاي موجود در اين لينك از شرايط لازم جهت مشاوره با وكيل و مشاور مالياتي مطلع مي شويد و همچنين ليستي از اقدامات مورد نياز جهت تأسيس شركت و ليست آدرس هاي مورد نياز در اختيارتان قرار مي گيرد كه مي توانند جهت تأسيس شركت به شما كمك كنند

مشاوره براي سرمايه گذاران

در صورتي كه به عنوان يك شركت قصد تأسيس شركت در اتريش را داريد، از امكانات زيادي جهت مشاوره و حمايت هاي ويژه مي توانيد بهره جوئي

جهت مشاوره بي قيد و شرط براي تأسيس شركت و يا سرمايه گذاري مي توانيد به دفاتر
ABA
در اتريش مراجعه نموده و درخواست مشاوره همه جانبه ، عاقلانه و مجاني را نمائيد

ABA - Invest in Austria
Opernring 3
1010 Wien
Austria
 
+43 1 58858 0
 
+43 1 5868659
office@aba.gv.at
 
https://investinaustria.at/en
Logo ABA-Invest in Austria © Austrian Business Agency
منبع و ماخذ:
ABA - Invest in Austria

داون لود اطلاعات مربوطه

لینک های مربوطه

 
ABA - Invest in Austria
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA