Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Zakladanie spoločnosti v Rakúsku

Personen mit Plan © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Zahraniční štátni občania môžu v Rakúsku zakladať podniky, preberať funkcie vedúcich pracovníkov podnikov a nadobúdať podniky. Tu nájdete základné informácie, ktoré sú pre Vás ako investora dôležité pri zakladaní podniku, ako aj rozsiahlu brožúru „Zakladanie spoločnosti v Rakúsku“.

Spoločenské právo

Rakúske spoločenské právo ponúka rôznorodé formy spoločností, ktoré sú prispôsobené rôznym požiadavkám spoločností na daňové povinnosti a ručenie. Spoločnosti sa v zásade delia na kapitálové a personálne:

Kapitálové spoločnosti

  • spoločnosť s ručením obmedzeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH)
  • akciová spoločnosť (Aktiengesellschaft - AG)
  • Societas Europea (SE)

Personálne spoločnosti

  • verejná obchodná spoločnosť (Offene Gesellschaft - OG)
  • komanditná spoločnosť (Kommanditgesellschaft - KG)
  • tichá spoločnosť (Stille Gesellschaft - stG)
  • spoločnosť občianskeho práva (Gesellschaft bürgerlichen Rechts - GesbR)

V praxi je najčastejšou spoločenskou formou spoločnosť s ručením obmedzeným (GmbH).

Podrobné informácie k spoločenskému právu a k právnym predpisom, ktoré so zakladaním spoločnosti bezprostredne súvisia, nájdete v brožúre Zakladanie spoločnosti v Rakúsku (v angličtine) [pdf, 721.3kb]. Nájdete v nej naviac základné informácie, ktoré sú potrebné na prípravu rokovania s advokátom alebo daňovým poradcom, kontrolnú listinu pre zakladanie spoločnosti, ako aj zoznam adries, ktoré by mohli byť užitočné pri zakladaní firmy.

Poradenstvo pre investorov

Pokiaľ chcete ako zahraničný podnikateľ založiť v Rakúsku firmu, potom je Vám k dispozícii rozsiahle možnosti poradenstva a podpôr.

Ohľadom prvého nezávislého rozhovoru sa obráťte prosím na ABA-Invest v Rakúsku a dohodnite si diskrétne a bezplatné poradenstvo:

ABA - Invest in Austria
Opernring 3
1010 Wien
Austria
 
+43 1 58858 0
 
+43 1 5868659
office@aba.gv.at
 
https://investinaustria.at/en/

Súbory na stiahnutie

Linky k téme

 
ABA - Invest in Austria
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA