Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti i promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spasi postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Porezi

tastatura © photocase.com/sushi100

© photocase.com/sushi100

Austrija pruža firmama atraktiven porezne okvire. Kako bi se spriječilo dvostruko oporezivanje privatnih osoba, postoje ugovori s mnogim zemljama. Ovdje ćete naći pregled najvažnijih oblika oporezivanja.

sadržaj:

Oporezivanje tvrtki

Porez na dobit

Društva, prije svega društva kapitala (d.d., d.o.o.) podliježu svojim ukupnim prihodima porezu na dobit. Pri tome se dobit oporezuje s jedinstvenom poreznom stopom od 25%.

Prema BAK Taxation Index 2015 (objavljen od strane BAK Basel zajedno sa njemačkim ZEW), prosječna efektivna stopa oporezivanja iznosi 22,4%. Što znači da je poresko opterećenje niže nego u Italiji (23,1%), Belgiji (27,0%), Njemačkoj (29,3%) i Francuskoj (34,9%).

Grupno oporezivanje veliki plus za sjedišta firmi

Po mišljenju poreskih eksperata revizorske kuće KPMG preduzeća profitiraju uglavnom od grupnog oporezivanja. Za internacionalne koncerne, ali i za manja strana preduzeća, sa svojim podružnicama premještanje svojih poslovnih aktivnosti u Austriju donosi enormne prednosti. Austrija se nudi kao izvanredno sjedište za Headquarter, posebno za region istočne Evrope.

Pri grupnom oporezivanju zbrajaju se dobit i gubici kako domacih clanova koncerna tako i stranih kcerki firmi, te se tako umanjuje baza za obracun poreza na dobit. Grupno oporezivanje se može koristii od udjela od 50% i jedne dionice.

Prilikom kupnje preuzeca aktivirana vrijednost firme može se otpisati na rok od 15 godina. Navedeno još uvijek nije moguce u drugim zemljama.

Mogucnosti otpisivanja

Mnogobrojne mogućnosti otpisa snižavaju efektivno poresko opterećenje na 22%.

Prema BAK Taxation Index 2015 (objavljen od strane BAK Basel zajedno sa njemačkim ZEW), efektivna stopa oporezivanja kapitalnih društava iznosi 22,4%. Tome pridonose mnoge opcije knjigovodstvenog otpisa, poput otpisa gubitka ili prijenosa skrivenih rezervi.

Porezno rasterecenje za istraživanja

Povećanjem istraživačkih premija početkom 2016 sa 10% na 12% za primjenu sopstvenog istraživanja i razvoja, kao i istraživanja po nalogu poboljšani su okvirni uslovi za inovacije unutar preduzeća. Za Isplatu ove premije postoji pravo i ona se isplaćuje u gotovini.

Porez na kapitalnu dobit

Porez na kapitalnu dobit iznosi za privatne osobe, društva osoba i trgovce pojedince 25%, pri cemu se u mnogim slucajevima s ovim oporezivanjem odužio i porez na dohodak.

Opterecenja kao što su porezi na preduzetnicku djelatnost i porez na imovinu, koji su u drugim zemljama uobicajeni u Austriji ne postoje.

Oporezivanje fizickih osoba

Sva primanja (iz zemlje i inostranstva) fizickih osoba podliježu austrijskom porezu na dohodak, ukoliko je njihovo prebivalište ili privremeni boravak u Austriji. Osoba dobiva privremeni boravak, ukoliko boravi više od 183 dana u godini u Austriji. Ako je vrijeme boravka manje od 183 dana i ukoliko nema prebivališta, tada postoji ogranicena porezna obveza na primanja iz odredenih austrijskih izvora.

Porezu na dohodak podliježu oni prihodi, koje porezni obveznik ostvaruju iz slijedecih prihoda:

  • prihodi od poljoprivrede i šumarstva
  • prihodi od samostalne djelatnosti
  • prihodi od ekonomske djelatnosti
  • prihodi iz nesamostalne djelatnosti
  • prihodi od kapitalne imovine
  • prihod od iznajmljivanja i davanje u zakup
  • ostali prihodi

Ovo navodenje je taksativno. To znaci da primanja, koja ne spadaju u ove vrste prihoda, ne podliježu porezu na prihod.Porezna stopa poreza na dohodak za fizicke osobe progresivna je i iznosi izmedu 0% i 55%.

Downloads na temu:

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA