تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

امور مالياتي

Prozentzeichen auf Tastatur © photocase.com/sushi100

© photocase.com/sushi100

كشور اتريش براي شركت ها قوانين مالياتي بسيار مناسبي تدوين نموده است. جهت جلوگيري از تحميل ماليات مضاعف بر اشخاص، قرادادهاي زيادي با دول مختلف منعقد شده است. در اين قسمت ديدي اجمالي بر مهم ترين قوانين ماليلتي خواهيد داشت.

محتوا

ماليات شركتي

ماليات شركت ها

درآمد شركت هاي مقيم اتريش بويژه شركت هاي سهامي خاص و شركت ها با مسئوليت محدود مشمول قوانين مالياتي شركت ها مي شود. بر طبق اين قوانين سود شركت ها با نرخ مالياتي 25 درصد بطور يكسان مشمول پرداخت ماليات هستند.

با توجه به شاخص مالیات BAK در سال 2015 (منتشر شده توسط BAK Basel همراه با ZEW آلمان)، میانگین موثر در بار مالیاتی در اتریش 22.4 درصد است. این به آن معنی است که نرخ مالیات پایین تر از ایتالیا (23.1٪)، بلژیک (27.0٪)، آلمان (29.3٪) و فرانسه (34.9٪) است.

ماليات گروهي امتيازي مثبت براي دفاتر مركزي

بنا بر نظر کارشناسان مالیاتی شرکت حسابرسی جهانی KPMG، شرکت ها بویژه از مالیات های گروهی سود زیادی می برند. تاسیس شرکت در اتریش، چه برای کنسرسیوم های بین المللی و چه برای شرکت های کوچک تر خارجی با دفاتر فرعی مزیت های بسیاری، بخصوص در تاسیس دفاتر مرکزی برای منطقه اروپای شرقی، به همراه دارد.

جهت كاستن پايه مالياتي براي ماليات هاي حقوقي شركت ها در ارتباط با ماليات بندي گروهي، سود و زيان اعضاي داخلي گروه و نيز زيان اعضاي شركت هاي تابع در مقابل يكديگر محاسبه مي شود. ماليات بندي گروهي در صورت عضويت 50% از اعضا و نيز وجود سهام مي تواند مورد استفاده قرار گيرد
در صورت خريد شركت مي توان ارزش آن را به مدت زمان پانزده سال در محاسبات مد نظر داشت، چيزي كه در كشورهاي ديگر امكان پذير نمي باشد

امكانات جهت كسر ماليات

تسهیلات بیشمار برای کسر مالیات، بار مالیاتی شرکتی موثر را تا میزان 22% تنزل می دهند.

با توجه به شاخص مالیات BAK در سال 2015 (منتشر شده توسط BAK Basel همراه با ZEW آلمان)، بار مالیاتی موثر شرکت های دارای مسئولیت محدود در اتریش 22.4٪ است. این مزیت با امکان کاهش مالیات های مشمول متعدد، از جمله کسر زیان یا انتقال ذخایر پنهان، تضمین می شود.

معافي مالياتي براي تحقيقات

با افزایش 10 تا 12 درصدی کمک های مالی تحقیقاتی از ابتدای سال 2016 برای هزینه های خود عملیاتی تحقیق و توسعه و نیز پژوهش های قراردادی، بستر مناسب تری برای بروز خلاقیت های شرکتی فراهم آمده است. شرکت ها از لحاظ قانونی محق به دریافت این کمک مالی هستند که بصورت نقدی پرداخت می شود.

ماليات بر درآمد

ميزان ماليات بر سود سهام براي افراد منحصر به فرد، تشكيلات با مشاركت افراد متعدد و يا شركت با مالكيت منفرد، بالغ بر 25% مي شود كه اين نوع ماليات بندي تا حد زيادي ميزان ماليات بر درآمد را نيز در بر مي گيرد

هزينه هائي مانند ماليات شغلي و ماليات بر ثروت كه در كشورهاي ديگر معمول مي باشند در اتريش وجود ندارد.

ماليات بندي براي افراد حقيقي

ماليات بر درآمد، درآمدهاي بين المللي (اعم از داخلي و يا خارجي) افراد حقيقي را در اتريش در بر مي گيرد در صورتي كه محل زندگي و محل اقامت دائمي آنها در اتريش باشد. در صورتي كه يك شخص بيش از 183 روز در اتريش اقامت داشته باشد، محل اقامت دائمي وي اتريش محسوب مي شود. در صورتي كه مدت اقامت كمتر از 183 روز بوده و محل زندگي در اتريش نباشد، در اين صورت ميزان ماليات محدود به درآمدهايي مي شود كه از منابع داخلي اتريش سرچشمه بگيرد

درآمدهائي مشمول ماليات مي شوند كه پرداخت كننده ماليات از منابع نام برده در زير درآمد داشته باشد

  • درآمد حاصله از كشاورزي و جنگلداري
  • درآمد حاصله از كار مستقل
  • درآمد حاصله از كارخانجات
  • درآمد حاصله از كار غير مستقل
  • درآمد حاصله از ثروت
  • درآمد حاصله از اجاره و دارائي
  • ونيز انواع ديگر درآمدها

مشاغل نام برده مشمول ماليات مي شوند، بدين ترتيب 
درآمدهائي كه جز‌‍، اين ليست نمي باشند مشمول پرداخت ماليات نمي شوند
 
سطح ماليات براي درآمدهاي افراد حقيقي بصورت تصاعدي مابين 0% و 55% مي باشد
Logo ABA-Invest in Austria © Austrian Business Agency
منبع و ماخذ:
ABA - Invest in Austria

داون لود اطلاعات مربوطه

چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA